‘Hong Kong mhix Xianggang”

Ir-ritratti mill-Moviment tal-Umbrella daru madwar id-dinja kollha, imma minn dak iż-żmien ’l hawn, Hong Kong sparixxiet mill-palk dinji. Tjiebet is-sitwazzjoni minn dakinhar? Le, għall-kuntrarju. L-attivisti minn Meta Hong Kong mhumiex lesti li jaċċettaw din is-sitwazzjoni u qed jagħmlu kampanja għal Hong Kong aktar demokratika u soċjali.

Miktub minn Anja Meunier / 16.4.2018

“Hong Kong mhix Xianggang! Issapportjawna! Hong Kong mhix Xianggang!” tirrepeti l-vuċi għal darba darbtejn minn fuq il-megafon waqt il-Fiera tas-Sena l-Ġdida Ċiniża f’Victoria Park f’Hong Kong. Fost l-istudenti tal-gruppMeta Hong Kong hemm Francis Cheong u Dennis Shan, u qegħdin jippruvaw jinteraġixxu man-nies biex iqajmu kuxjenza fuq il-kwistjonijiet politiċi varji. Qegħdin ibigħu basktijiet u flokkijiet b’kartuns u frażijiet fuqhom li jikkritikaw l-inġustizzji soċjali, u l-involviment li dejjem jikber taċ-Ċina fir-reġjun awtonomu.

Francis jispjega t-tifsira tal-frażi “Hong Kong mhix Xianggang.” “L-isem oriġinali tal-belt hu Hong Kong, imma jekk tħares lejn mappa miċ-Ċina, xi drabi tara l-isem Xianggang, b’romanizzazzjoni u pronunzja differenti. Imma jekk tippronunzja Hong Kong bħala Xianggang, mela titqies kelma sempliċi bil-Mandarin u titlef it-tifsira ta’ Hong Kong.” L-isem Hong Kong jgħodd ukoll bħala simbolu tal-indipendenza politika u kulturali. “Iċ-Ċina għandha influwenza kbira fuq Hong Kong, allura nittamaw li dawn il-prodotti jistgħu jqajmu kuxjenza.”

“Hong Kong mhix Xianggang!” jgħajjat Francis minn ġol-megafon. © Anja Meunier

Fis-snin ta’ qabel il-bidla f’Hong Kong minn kolonja Brittanika għaċ-Ċina fl-1997, għall-ewwel ħafna residenti inkwetaw fuq kif se jżommu l-libertajiet tagħhom. Kien hemm biża’ mir-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma, u laqgħat tal-midja u tal-pubbliku. Ma kienx il-każ. Wara li ngħata liċ-Ċina, Hong Kong ngħatat l-istatus ta’ Reġjun Amministrattiv Speċjali u l-indipendenza politika tagħha kienet garantita taħt il-prinċipju ta’ “Pajjiż Wieħed, Żewġ Sistemi.”

Madankollu, wara perjodu twil ta’ awtonomija vera, il-gvern Ċiniż beda proċess gradwali ta’ tibdil u influwenza. F‘Hong Kong, tapplika l-hekk imsejħa Liġi Bażika, il-kostituzzjoni tal-Hong Kong. Minkejja dan, f’każi ta’ inċertezza, il-Kungress tal-Poplu Ċiniż għandu l-opportunità li jiddeċiedi dwar l-interpretazzjoni ta’ dawn il-liġijiet. Dan jista’ jsir permezz tal-inizjattiva tal-gvern ta’ Hong Kong, l-ogħla qorti f‘Hong Kong jew il-Kungress innifsu. “Fil-passat, din is-sistema bilkemm intużat, għax għandna wkoll il-Qorti tal-Appell Finali. Normalment il-problema tissolva hemmhekk. Imma riċentement, il-Gvern Ċiniż beda juża din is-sistema biex jinterpreta l-Liġi Bażika,” jispjega Francis. “Minħabba f’hekk, il-ġenerazzjoni l-ġdida qiegħda tinkwieta għall-futur ta’ Hong Kong. Għad għandna awtonomija?”

Meta l-kurrikulu nazzjonali Ċiniż kien se jiġi introdott f’Hong Kong fl-2012, dan wassal għal dimostrazzjonijiet mill-popolazzjoni studenteska, immexxija minn Joshua Wong, li dak iż-żmien kellu biss 14-il sena. L-okkupazzjoni tal-Pjazza Ċivika eventwalment wasslet lill-gvern biex jikkapitula parzjalment. L-iskejjel għandhom jingħataw id-dritt li jagħżlu minn jeddhom il-kurrikulu li jridu jgħallmu.

L-aħħar sensiela ta’ protesti f’Hong Kong saret fl-2014, wara d-deċiżjoni tal-Kungress Nazzjonali tal-Poplu Ċiniż li jħalli biss numru mill-kandidati joħorġu għall-elezzjoni tal-pożizzjoni ta’ Kap Eżekuttiv ta’ Hong Kong, ivverifikata mill-kumitat Ċiniż. Għall-ewwel, madwar 5000 student ipprotesta barra l-kwartieri tal-gvern; 100 minn dawn reġgħu mmarċjaw madwar il-Pjazza Ċivika fis-26 ta’ Settembru, immexxija minn Joshua Wong, li issa kellu 16-il sena. Iżda wara intervenzjoni tal-pulizija – partikolarment bl-użu tal-gass tad-dmugħ fuq l-istudenti li kienu qed jagħmlu dimostrazzjoni paċifika – eluf oħra ngħaqdu magħhom b’solidarjetà. Dan wassal għal madwar 100,000 protestant. L-istudenti okkupaw id-distrett Ċentrali għal ġimgħat sħaħ. Ir-ritratti li dehru madwar id-dinja saru magħrufa bħala l-Moviment tal-Umbrella – bl-umbrella bħala s-simbolu tar-reżistenza paċifika tal-gass tad-dmugħ. Din il-battalja finalment spiċċat mingħajr ebda riżultat ċar fil-15 ta’ Diċembru meta l-pulizija battlu l-post.

Kienu ta’ suċċess il-protesti? “B’ċertu mod għamlu ħafna suċċess. Ġew irrappurtati minn numru sabiħ ta’ midja minn madwar id-dinja, ħolqu kuxjenza internazzjonali u żiedu l-pressjoni fuq il-Gvern Ċiniż biex jagħti iżjed libertà lin-nies ta’ Hong Kong. Minn daqshekk naħseb li rnexxa Joshua Wong,” jgħid Dennis. Il-protesti qajmu kuxjenza dwar il-problema mhux internazzjonalment biss. F’Diċembru tal-2017, fi stħarriġ mill-Università ta’ Hong Kong, minn 134 persuna ta’ bejn it-18 u d-29 sena, 69.7% qalu li jqisu lilhom infushom bħala nies ta’ Hong Kong, aktar milli Ċiniżi. F’nofs l-2014, qabel il-protesti studenteski, ir-riżultati wrew 53.1% biss. Madankollu, apparti minn iżjed kuxjenza tal-problema, il-moviment ma wasal imkien, jgħid Francis. “Jekk titkellem fuq dak li kiseb b’suċċess, voldieri jekk l-influwenza taċ-Ċina naqsitx, it-tweġiba hi le, ma rnexxiex f’hekk. L-influwenza tal-Gvern Ċiniż qiegħda biss tiżdied.”

L-istudenti għandhom ideat oħra, barra minn protesti u kunflitti. “Meta bdejna l-grupp tagħna Meta Hong Kong kellna ħsieb. Il-problemi politiċi fil-Hong Kong ma jistgħux jissolvew b’mezzi politiċi,” jiftakar Francis. “Meta l-Gvern Ċiniż iżur il-Hong Kong, mhux mal-Gvern ta’Hong Kong l-ewwel ma jiltaqa’. Jiltaqa’ mas-sinjuri, in-nies ta’ poter. F’Hong Kong, is-sinjuri għandhom iżjed poter mill-Gvern. Għalhekk, il-ħolma tagħna kienet li nsiru kumpanija kbira, biex inħallu l-poter ekonomiku jsir il-poter tan-negozju tagħna. Imma naħseb dan għadu ’l bogħod…”

Francis u Dennis mal-kollega tagħhom Prudence quddiem l-istand tal-Meta Hong Kong stand. © Anja Meunier

Bħalissa, għadna qed niffukaw fuq il-konverżazzjoni u l-persważjoni. “Fil-fiera tas-Sena l-Ġdida ta’ din is-sena, se nippruvaw nolqtu nies minn ġenerazzjonijiet differenti. Ħafna nies jiġu hawn, nies mill-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna, u anke nies bħalna,” jispjega Dennis. “Nibdew inkellmu lin-nies, nispjegawlhom x’qed naħsbu u nippruvaw inġegħluhom jifhmu l-importanza li nżommu l-kultura tagħna u li ma nkunux influwenzati mill-Gvern Ċiniż.”

Imma qalb l-istands tal-apparat tal-mowbajls, tat-tindif, tal-fjuri jew tal-ħelu, ftit min-nies huma interessati fil-messaġġ politiku tal-attivisti żgħażagħ. Francis jikkritika n-nuqqas ta’ interess taċ-ċittadini żgħażagħ tal-Hong Kong. “Bilkemm jaqraw l-aħbarijiet, moħħhom biex jistudjaw ħa jsibu xogħol u daqshekk. Dik hi ħajjithom. Naħseb li tad-dwejjaq ħafna,” jgħid. “Min-naħa l-oħra, nies akbar ħafna drabi juru appoġġ kbir lill-Gvern, jagħmel x’jagħmel. Jekk dan jiddeċiedi ‘Hong Kong għandha tmur lura għaċ-Ċina’, jgħidu biss ‘kollox sew,’ bħallikieku l-Gvern hu xi alla, u alla ma jistax ifallihom.”

Xogħol l-attivisti hu intens u ħafna drabi mhuwiex sodisfaċenti. Aktar minn hekk, is-sentiment politiku kontra ċ-Ċina hu perikoluż, anke f’Hong Kong awtonoma. “Il-Gvern Ċiniż hu b’saħħtu ħafna. Allura diffiċli immens. Is-sid ta’ ħanut tal-kotba f’Hong Kong, li kien ibigħ kotba fuq l-indipendenza u kotba li jikkritikaw iċ-Ċina, ġie sparixxut. Ġie sparixxut. Li tisparixxi m’għandhiex tkun kelma li tingħad fil-passiv, imma hekk ikollna ngħiduha,” jgħid Francis. Attakki ta’ hackers fuq il-midja huma komuni wkoll fil-Hong Kong. Minkejja dan, l-istudenti f’ Meta Hong Kong ma esperjenzaw l-ebda tpattija s’issa. “Għax m’aħniex famużi issa. Jekk in-nies isiru jafu bina, forsi jirreaġixxi l-Gvern Ċiniż.”

Imma kif għandha tkompli? “Irridu naħsbuha ftit,” jgħid Francis, “irridu nsibu mod ġdid.” Imma ħaġa waħda hi fiċ-ċert; żgur mhumiex se jaqtgħu qalbhom.

Awtriċi

Anja Meunier (Ġermanja)

Tistudja: il-Matematika u l-Ekonomija

Lingwi: il-Ġermaniż, l-Ingliż, l-Ispanjol

L-Ewropa għandha… pajjiżi sbieħ, nies interessanti u ħajja tal-ġenn. U jeħtieġ li tibqa’ magħquda.

500px: Anja Meunier

Traduttriċi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: il-Malti fl-Università

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

Qari tal-provi

Laura Cioffi (Malta)

Taħdem: Mużiċista u Għalliema tal-Mużika

Lingwi: il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż.

L-Ewropa hija … sinfonja umana li tinbidel kontinwament.

Author: Paula Schembri

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close