Twieled il-Bambin! Glorja! – Il-Milied fl-Ukrajna

F’dan l-artiklu, se nitgħallmu ftit dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tas-Sena l-Ġdida u l-vaganzi tal-Milied fl-Ukrajna.

Miktub minn Nataliya Sira  / 6.1.2018

Wieħed diġà jista’ jisma’ d-diski tas-Sena l-Ġdida u jxomm ir-riħa friska tas-siġra tal-arżnu fl-arja xitwija ta’ qabel ma’ jibdew il-vaganzi. In-nies ilhom jistennewhom sena sħiħa. Fl-aħħar ġejjin il-btala tas-Sena l-Ġdida u magħhom, l-opportunità li noqogħdu d-dar mal-familja u nirrilassaw, ’il bogħod mill-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum. Kemm huma sbieħ id-dwal u t-tiżjin tal-festi, jixegħlu u jteptpu f’kull kantuniera tal-bliet il-kbar! Il-vaganzi tas-Sena l-Ġdida jfissru l-ġabra mal-familja. Huwa f’dawk il-mumenti meta s-silġ jgħatti d-djar u jbiddel il-belt f’dinja xitwija maġika, u meta t-temperatura ta’ barra taqa’ għal -10°C, jew anke għal -20°C li l-mument meta nkunu madwar il-fuklar taċ-ċumnija mdawwrin mill-familji tagħna jsir wieħed imprezzabbli. Żid ma’ dawn is-sħana ta’ ġewwa d-dar għall-kuntrarju tal-kesħa ta’ barra, ir-rigali, ikliet festivi delizzjużi u xi ngħidu, għandek miraklu tas-Sena l-Ġdida liema bħalu! X’aktarx li l-istennija kollha marbuta mal-festa tagħti iżjed importanza lil dawn it-tipi ta’avvenimenti minħabba li, bħall-Milied, is-Sena l-Ġdida tiġi darba waħda biss fis-sena.

Siġra tal-Milied f’Kjev:. Photo: flickr (Adam Lederer)

Waħda mill-ikbar festi reliġjużi li jindikaw il-wasla tas-Sena l-Ġdida u l-festi tal-Milied hija Jum San Niklaw. Fl-Ukrajna niċċelebraw din il-festa fid-19 ta’ Diċembru. It-tfal kollha Ukreni jistennew dan il-jum b’kurżità peress li huwa matul il-lejl li jseħħ miraklu: jingħad li San Niklaw iżur lit-tfal kollha bravi waqt li dawn ikunu reqdin u jħallilhom rigal taħt l-imħadda. Ir-rigali jistgħu jkunu ħelu, kotba jew ġugarelli jew kwalunkwe ħaġa oħra li t-tfal ikunu talbu għalihom lil San Niklaw minn qabel permezz ta’ ittra li jkunu kitbulu. Fatt interessanti ta’ min insemmu hu li t-tradizzjonijiet marbutin mal-festa ta’ San Niklaw bdew fil-Ġermanja u wara ġew adottati minn ħafna pajjiżi oħra Ewropej.

Il-festa li jmiss hija s-Sena l-Ġdida. Fil-lejla ta’ bejn il-31 ta’ Diċembru u l-1 ta’ Jannar, il-pajjiż kollu jiċċelebra l-bidu tas-sena l-ġdida permezz taż-żfin, il-mużika u ikliet kbar bil-lejl. Normalment, l-Ukreni jqattgħu lejlet is-Sena l-Ġdida ma’ sħabhom u rari ma’ familthom.

L-iktar avveniment reliġjuż importanti tax-xitwa huwa l-Milied, it-twelid ta’ Ġesu Bambin, li fl-Ukrajna jiġi ċċelebrat fis-7 ta’ Jannar, skont il-kalendarju Ġuljan. Huwa magħruf li dan il-kalendarju ġie introdott f’Ruma fis-sena 46 QK minn Ġulju Ċesare u minħabba n-nuqqas ta’ preċiżjoni tiegħu, fis-seklu XVI, il-Knisja Kattolika qalbet għall-kalendarju Gregorjan (il-kalendarju tal-Papa Gregorju XIII). Fl-Ukrajna, il-kalendarju Gregorjan ġie introdott fis-sena 1918. Minkejja dan, il-Knisja Ortodossa Ukrajna u l-Knisja Kattolika Griega Ukrena jibqgħu jsegwu l-kalendarju Ġuljan, li huwa differenti mill-kalendarju tal-knisja Gregorjana b’13-il ġurnata. Dan l-aħħar, il-kwistjoni tat-tranżizzjoni possibbli tal-Knisja għall-kalendarju Gregorjan kien rilevanti ħafna fis-soċjetà Ukrena. Pereżempju, fl-2017 ġie deċiż li l-25 ta’ Diċembru, jiġifieri, il-Milied Kattoliku skont il-kalendarju Gregorjan, jingħata l-istatus ta’ jum ta’ festa. Forsi fil-futur dan iwassal biex niċċelebraw il-Milied Ukren fil-25 ta’ Diċembru.

Tkun xi tkun il-ġurnata, il-lejla ta’ qabel dejjem se tkun Lejla Mqaddsa. Fil-lejla tas-6 ta’ Jannar, in-nies Ukreni jiltaqgħu ma’ qrabathom biex jaraw l-ewwel still fis-sema, li tkun se tħabbar it-twelid tal-Bambin Ġesu. Tradizzjonalment, insajru 12-il ikla mingħajr laħam u wara nżul ix-xemx, jibda l-kant tal-karols min-nies li jkantaw il-karols filwaqt li jimxu minn dar għall-oħra. Tista’ tisma waħda mill-kanzunetti l-iktar favoriti tiegħi tas-Sena l-Ġdida, eżegwita minn Oleg Skrypka u Le Grand Orchestry “Shchedryk” https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk

Il-vaganzi tal-Milied fis-soċjetà Ukrena ġeneralment ikunu marbutin mill-qrib mal-Knisja, u minbarra l-pjaċir li wieħed jqatta’ ż-żmien mal-qraba tiegħu u jduq l-ikel delizzju, il-parti l-kbira tal-familji Ukreni jagħtu importanza kbira lil-liturġiji mqaddsa u jattenduhom bi ħġarhom.

Awtriċi

Nataliya Sira (L-Ukrajna)

Tistudja: Il-Lingwi Barranin għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Komunikazzjoni

Lingwi: L-Ukren, it-Taljan, l-Ingliż, ir-Russu, il-Ġermaniż

L-Ewropa hija… ħafna opportunitajiet għal kulħadd!

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Traduttriċi mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

This post is also available in English, Español, Français, Italiano and [Main Site].

Author: Paula Schembri

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close