L-Istati Uniti tal-Ewropa: Huwa verament possibbli?

Fil-kuntest ta’ ineffiċjenzi potenzjali tal-UE, xi ilħna qed jiddefendu l-ħtieġa li tinħoloq federazzjoni Ewropea simili għal dik tal-Istati Uniti tal-Amerka. Imma din fil-verità, tista’ ssir? Fl-artiklu tal-lum se nippreżentaw xi riflessjonijiet fuq din il-kwistjoni.

Miktub minn Miriam Vázquez / 16.1.2018

Il-kontroversja dwar il-futur tal-UE hija importantissima. Il-kritiċi tagħha jenfasizzaw xi wħud mill-imperfezzjonijiet tagħha, bħan-nuqqas ta’ unjoni fiskali fost l-istati membri tagħha jew il-parteċipazzjoni baxxa tal-votanti fl-elezzjonijiet Ewropej. Bl-istess mod, ma jqisux il-kisbiet importanti tal-UE, bħas-sitt deċennji ta’ paċi jew il-ħolqien taż-żona Schengen. Dawn is-suċċessi jisbqu l-problemi potenzjali tagħha. Madankollu, ma jiġġustifikawhomx.

Hemm żewġ alternattivi bażiċi li jistgħu jittieħdu biex tisboqhom: li tagħti s-sovranità lura lill-Istati Membri jew li tkompli tippersisti għal integrazzjoni aħjar. Minkejja dan, il-fenomenu tal-globalizzazzjoni bl-ebda mod ma jagħmilha possibbli li jinbidlu l-hekk imsejħa “ekonomiji magħluqin”. Għalhekk, l-integrazzjoni tispiċċa tidher bħala l-aħjar alternattiva u, minkejja dan kollu, xi nies jiddefendu l-ħolqien ta’ federazzjoni Ewropea. Imma qabel ma niddefendu din l-idea huwa importanti li nifhmu minn xiex inhi għaddejja l-UE bħalissa u għalfejn l-implimentazzjoni tal-mudell tal-Istati Uniti tal-Amerka fl-istampa tal-UE hija idea inġenwa.

Mappa tal-Unjoni Ewropea © d-maps

Meta staqsejna l-istudenti tal-università xi tfisser l-UE għalihom, xi ftit mit-tweġibiet tagħhom kienu: “Organizzazzjoni internazzjonali bi pretensjoni supranazzjonali” jew “grupp ta’ pajjiżi li jfittxu li jistabbilixxu sistema ekonomika aħjar għal fosthom”. Liem hi t-tweġiba t-tajba? Minkejja l-partikularitajiet tagħhom, it-tnejn li huma huma korretti. Fil-fatt, anke l-esperti ma jaqblux dwar id-definizzjoni tal-UE. Xi wħud minnhom iqisuha bħala post fejn l-interessi tal-istati membri huma fuq kull ħaġa oħra (l-intergvernmentaliżmu) u oħrajn isostnu li l-UE għandha istituzzjonijiet li għandhom iżjed poter minn dawn l-istati (supranazzjonaliżmu).

Madankollu, ir-realtà tal-UE hija ħafna iktar kumplessa minn hekk u nistgħu naraw dawn il-karatteristiċi miż-żewġ perspettivi. Kien għalhekk li f’dawn l-aħħar snin, ħarġet teorija ġdida li tfittex li tgħaqqadhom permezz ta’ federazzjoni: il-governanza fuq bosta livelli. Il-politoloġist Michael Keating jiddefendi din it-teorija fl-artiklu “Europe as a multilevel federation” (“L-Ewropa bħala federazzjoni fuq bosta livelli”) u jara l-UE bħala post fejn jinteraġixxu atturi u perspettivi differenti. Skontu, il-livelli sottostatali għandhom ukoll irwol importanti u dan kollu jaqa’ taħt l-umbrella tal-federaliżmu. Dan għalhekk huwa l-prinċipju ta’ ordni li jgħaqqad l-unità mad-diversità.

Keating iżda, mhuwiex l-ewwel awtur li ssuġġerixxa l-idea ta’ Ewropa federali. Fis-seklu li għadda, personalitajiet kbar bħal Winston Churchill iddefendew din l-idea. Il-politiku Brittaniku b’mod speċifiku uża t-terminu “l-Istati Uniti tal-Ewropa” biex jiddeskrivi l-mudell ideali tiegħu, espressjoni li ntużat għall-ewwel darba fis-seklu 19 mill-kittieb Victor Hugo. Fit-tali sitwazzjoni allura, għaliex din l-idea ma tqisitx bħala proposta vera għal federazzjoni? Fost raġunijiet oħrajn, raġuni minnhom hija kawża tar-riservazzjoni tal-parti l-kbira tal-istati meta dawn ittrasferew id-drittijiet u l-kompetenzi li minn dejjem kienu marbuta mal-politiċi nazzjonali tagħhom, bħas-sigurtà, l-industrija jew il-kultura.

Fattur ewlieni ieħor għas-suċċess tiegħu huwa li f’federazzjonijiet oħra, bħal dik tal-Istati Uniti tal-Amerka, is-sitwazzjoni soċjali u politika tal-kolonji tagħha fil-federazzjoni, kienet ferm differenti minn tagħna. Hemm evidenza storika li l-istess formula li ħadmet għal pajjiż ma jfissirx li se taħdem u tirnexxi f’pajjiż ieħor. Fil-fatt, Daniel Ziblatt, il-professur ta’ Harvard, jitkellem dwar din il-kwistjoni fl-istudju tiegħu bl-isem “Rethinking the origins of federalism” (“Kunsidrazzjoi mill-ġdid tal-oriġini tal-federaliżmu”). F’dan l-istudju huwa jispjega għala l-implimentazzjoni ta’ mudell federali fil-Ġermanja kienet waħda ta’ success, iżda għala dan il-mudell ma kienx possibbli li jiġi stabbilit fl-Italja.

Is-suċċess ta’ federazzjoni Ewropea għalhekk tiddependi kompletament mir-rieda tal-istati membri biex iċedu l-kompetenzi tagħhom, kif ukoll mill-iżvilupp ta’ mekkaniżmu federali adattat għall-partikolaritajiet Ewropej. U mill-aspett loġiku, mhuwiex possibbli li tikkopja l-mudell tal-Istati Uniti tal-Amerka. Il-punt tat-tluq huwa totalment differenti.

Awtriċi

Miriam Vázquez (Spanja)

Tistudja: Ġurnaliżmu u x-Xjenzi Politiċi u Amministrattivi

Lingwi: l-Ispanjol, il-Katalan, l-Ingliż, il-Ġermaniż, u xi Franċiż

L-Ewropa hi… post uniku fejn nies b’kulturi, lingwi u perspettivi differenti jgħixu flimkien.

Twitter: @mirabroad

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Traduttriċi mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

Qarrejja tal-provi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: BA fil-Malti u l-Ingliż

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

This post is also available in Bosanski - Hrvatski - Srpski, Català, English, Español, Français, Italiano, [Main Site] and Русский.

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close