S’issa xejn għadu ma nbidel, imma kollox huwa differenti – Ir-Renju Unit wara r-referendum

L-24 ta’ Ġunju, il-jum meta tħabbar ir-riżultat tar-referendum tal-Brittanja dwar il-ħruġ mill-UE, ilu ftit ġimgħat li għadda issa. L-ewwel emozzjonijiet ta’ sorpriża u stgħaġib li esperjenzaw ir-Renju Unit, l-Ewropa u d-dinja dakinhar battew u issa, il-pajjiż huwa wieħed differenti minn kif kien qabel.
X’inbidel u x’se jġib miegħu l-futur?

L-għadd ta’ offiżi razzisti u ksenofobiċi fir-Renju Unit żdied mill-ewwel jiem ta’ wara r-referendum. Familji Pollakki sabu kartolini fil-kaxxa tal-ittri tagħhom bi kliem bħal “Oħorġu mill-UE, ma rridux iktar ħmieġ Pollakk”. Fit-toroq, in-nies ġew abbużati verbalment u qalulhom biex jiġbru ħwejjiġhom u jfittxu jitilqu.

Anna oriġinarjament hija mill-Polonja u tgħix l-Ingilterra ma’ żewġha Brittaniku u mat-tifel tagħhom. L-għada tar-referendum, kollega tagħha tax-xogħol taha l-parir biex toħroġ mill-kamra wara li qaltlu li kienet ivvutat biex ir-Renju Unit jibqa’ fl-UE. “Nies li kont ilni nafhom is-snin għannquni u assigurawni li l-vot tagħhom biex ir-Renju Unit joħroġ mill-UE ma kienx wieħed li għandi nieħu fuq nota personali, imma ma stajtx nifhem kif qatt ma kont indunajt b’dak l-aspett fihom. Biex inkun onesta, it-tama li kelli fl-umanità nqalbet ta’ taħt fuq. Sa dakinhar filgħodu, għal dawn l-aħħar 15-il sena, kont insejt li kelli aċċent.”

Sadattant, Anna u żewġha bdew jikkunsidraw biex immorru jgħixu f’pajjiż ieħor tal-UE. M’għadhomx iħossuhom komdi li jgħixu fir-Renju Unit. “Sar post wisq griż u ta’ dwejjaq biex nibqgħu hawn.” Jew jerġgħu jitilqu lura l-Polonja, jew imorru l-Italja. “Jien immexxi skola tal-mużika li sejra tajjeb ħafna. Qed inħaddmu sitt impjegati oħra u għandna madwar 200 student u studenta. Żewġi jikkomponi l-mużika għall-midja”. Anna lesta li ċċedi dan kollu biex terġa’ tibda mill-bidu nett f’pajjiż ġdid. “L-ewwel ħaġa li għamilt nhar il-Ġimgħa filgħodu wara r-referendum kien li applikajt għal passaport Pollakk għat-tifel. Qatt ma ħsibt li kien se jkolli nagħmel hekk”.

Jenni wkoll tinsab inkwetata dwar iż-żieda fil-ksenofobija fir-Renju Unit. Hija Brittanika imma ilha tgħix il-Ġermanja għal dawn l-aħħar 15-il sena. It-tifel tagħha twieled hemm u għandu diżabilità. Wara li tħabbar ir-riżultat tar-referendum ħassitha ingannata. “Ħassejt li pajjiżi kien laqqamni bħala ‘immigranta maħmuġa’ meta kienu qed jitolbu għal waqfa fl-immigrazzjoni.” Issa qed teskludi li tmur lura tgħix fir-Renju Unit. “Meta qrajt dwar ir-razziżmu li hemm, bdejt nistaqsi bejni u bejn ruħi, meta kienet se tibda d-diskriminazzjoni lejn nies b’diżabilità.” Biex tkun ċerta li se tkun tista’ tgħix u taħdem fil-Ġermanja fil-futur, hi issa qed tapplika għal ċittadinanza Ġermaniża għaliha nfisha u għal binha. “S’issa l-Ġermaniżi kollha kienu akkoljenti ħafna”.

Josie hija studenta tax-Xjenza Ewropea u Politika f’Londra. Hi wkoll taħseb li pajjiżha qaleb għall-agħar wara r-referendum. “Inħoss li hemm grupp kbir ta’ nies li vvutaw biex ir-Renju Unit joħroġ mill-UE għal raġunijiet razzisti, u li huma jaħsbu li l-vot tagħhom biex noħorġu lleġitima, b’xi mod, l-opinjoni razzista tagħhom. Il-fatt li hemm ħafna li jaħsbuha hekk huwa inkwetanti ħafna. Ovvjament, kien hemm problemi qabel ir-referendum, imma din il-mentalità ta’ ‘little England’ qisha saret tissemma ħafna iktar minn mindu tħabbar ir-riżultat.”

L-għarus ta’ Josie huwa Pollakk u jgħix f’Varsavja. Wara li tiggradwa, Josie tixtieq tmur tgħix barra, fl-Ewropa stess. Dan jista’ jkun inqas faċli fil-futur. “Minkejja li għadu ma nbidel xejn konkret s’issa, inħoss li qed ikolli nerġa’ nikkunsidra ħafna mill-pjanijiet li għamilt għal ħajti li qatt ma kelli għalfejn noqgħod naħseb fuqhom qabel.” Pereżempju, għandi nakkwista xi ħila ‘utli’ issa biex jaċċettani pajjiż ieħor?”

Gallery: “March for Europe” on 3 September 2016 in London

Jekk jingħatax jew le l-moviment ħieles fl-Ewropa fil-futur hija xi ħaġa li qed tinkwieta lil Katie ukoll. Hija Brittanika u tgħix fl-Arġentina mal-għarus tagħha Arġentinjan. Bħalissa qed jistennew l-ewwel tarbija tagħhom. Katie tgħid li tixtieq li t-tarbija tagħha tkun tista’ tgawdi mill-istess opportunitajiet u libertajiet li hi stess gawdiet minnhom, bħall-opportunitajiet u l-libertajiet biex tgħix, tivvjaġġa u taħdem f’pajjiżi oħra tal-UE. “Ħajti kollha kont Ewropea. U issa dan l-aspett itteħidli. It-tarbija tiegħi issa qatt mhi se tkun taf xi tfisser li tkun Ewropea”, tgħid Katie. “Meta qomt dakinhar filgħodu, il-Ġimgħa, u rajt li, bħala pajjiż, iddeċidejna li noħorġu mill-UE, bkejt. Litteralment infqajt nibki għax stajt nara li t-tarbija tiegħi li għadha mhix imwielda, ittieħdulha l-opportunitajiet kollha.”

Għalissa, il-pjanijiet għall-futur tal-familja żagħżugħa tpoġġew fuq l-ixkaffa. Katie u l-għarus tagħha jixtiequ jakkwistaw ‘Certificado de Convivencia’ ġo l-Arġentina, sħubija reġistrata għal dawk li jgħixu flimkien, li l-ekwivalenti tagħha ma teżistix fir-Renju Unit, imma teżisti f’pajjiżi bħal Spanja u l-Olanda. “B’dan iċ-ċertifikat għandu d-dritt għal residenza f’pajjiż Ewropew, miegħi, is-sieħba Ewropea tiegħu. Imma issa li se noħorġu mill-Unjoni Ewropea, m’għandniex dik l-opportunità.” Ir-Renju Unit għandu liġijiet iktar stretti għaċ-ċittadini barra mill-UE milli għandhom stati membri oħra, imma jekk tagħmel perjodu itwal fi stat membru ieħor tal-UE, ma tibqax tkun problema jekk tmur tgħix fir-Renju Unit. “Allura issa, essenzjalment, l-uniku mod kif nistgħu nkunu flimkien bħala familja hu li niżżewwġu, u ż-żwieġ huwa xi ħaġa li la hu u lanqas jien ma nemmnu fih.”

Ir-riżultat tar-Renju Unit se jibqa’ każ iżolat jew se jsiru iktar referenda biex joħorġu iktar pajjiżi mill-UE? Dan probabbli jiddependi minn jekk il-Brittaniċi humiex se jirnexxielhom ibiddlu s-sitwazzjoni l-ġdida tagħhom għall-vantaġġ tagħhom. “Theresa May tidher li hi persuna prammatika ħafna, allura naħseb u nispera li hi tiffoka li żżomm il-kummerċ ħieles fiż-ŻEE, xi ħaġa li jkollha tiġi mal-moviment ħieles”, tgħid Josie. Imma għadha ma tafx kif taħsibha sewwasew fuq David Davies. “Ma tantx naf dwaru imma diġà jidher li qed jagħmel dawn il-pretensjonijiet kunfidenti, bħalma kien qed jagħmel Boris Johnson, dwar kif se nkunu nistgħu nġibu dak kollu li rridu. Imma lanqas għal sekonda ma nemmen li huwa veru, għall-inqas, mhux mingħajr ma jsir kompromess.”

Jenni tenfasizza dwar kemm l-UE hija importanti għall-paċi fl-Ewropa u tħeġġiġna biex nagħtu kas tal-istorja. “Qisu hawn tendenza qawwija fejn il-gruppi tal-lemin estrem qed iżidu fl-appoġġ u jakkwistaw vuċi iktar b’saħħitha. Għandna nerġgħu nagħtu ħarsa lejn kif kienet l-Ewropa fit-tletinijiet u wara, u għandna nitgħallmu mill-iżbalji li saru. Għandha tinstema’ l-vuċi tar-raġuni u għandhom jirbħu l-fatti, u mhux il-biża’.”

Skont Katie, dawk li jixtiequ jtejbu l-UE għandhom jagħmlu dan minn ġewwa. “Għall-inqas, jekk tibqa’ fl-Unjoni Ewropea tista’ tgħid, ‘Ara, ma togħġobniex minħabba f’hekk, hekk u hekk, u nixtiequ li dan jinbidel’, aktar milli kemm naħslu idejna mill-UE u ngħidu, ‘Daqshekk, xbajt, se nitlaq’. Naħseb li dik kienet deċiżjoni immatura immens min-naħa tal-pubbliku Brittaniku.”

Jekk isir il-każ għal iktar plebixxiti, Katie tirrakkomanda li n-nies verament joħorġu biex jivvutaw. “Tkunx apatetiku. Toqgħodx taħseb, ‘Uu, il-vot tiegħi x’jiswa?’ Toqgħodx taħseb li qatt m’huma se jirbħu n-nazzjonalisti. L-uniku mod kif tista’ tiddefendi d-dritt tiegħek li tibqa’ parti mill-Unjoni Ewropea huwa li tmur u tara li tivvota.”

Awtriċi

Anja Meunier (Ġermanja)

Tistudja: il-Matematika u l-Ekonomija

Lingwi: Ġermaniż, Ingliż, Spanjol

L-Ewropa għandha… pajjiżi sbieħ, nies interessanti, stil ta’ ħajja eċċellenti. U għandha tibqa’ magħquda.

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Assistenta mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

Qarrejja tal-provi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: BA fil-Malti u l-Ingliż

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

This post is also available in Bosanski - Hrvatski - Srpski, Català, Deutsch, English, Español, Français, Italiano and [Main Site].

Author: Paula Schembri

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close