Il-Kirja ta’ appartament f’Dublin, l-ostakolu li kull student barrani jrid jiffaċċja.

Li tħalli lil pajjiżek u lil familtek biex tmur tistudja barra hija diffiċilissima, però l-ikbar problema hija li ssib post sew fejn toqgħod, il-balena il-bajda li kulħadd jipprova jaqbad.

Biex tikri appartament f’Dublin, irid ikollok PPS (simili ħafna tan-numru tas-servizzi soċjali), permess tax-xogħol, kont bankarju – bi flus fih, ovvjament – u ħafna paċenzja. Jekk jonqsok xi wieħed minn dawn ta’ fuq, tista’ tittanta xortik u taqsam post ma’ persuna/i oħra, ħafna drabi mingħajr ma sid il-post ikun jaf li int qed toqgħod hemm. Jew forsi jkun jaf, imma ma jagħtix kas. F’dan il-każ tkun qed tissogra li jekk ikun hemm xi kunflitt, każ ta’ frodi jew kwalunkwe tip ta’ problema, int m’għandek l-ebda kuntratt legali li jiggarantilek li int toqgħod hemm.

L-iktar għażliet ekonomiċi f’Dublin jiswew madwar €300; qed nitkellmu għal kera fix-xahar għal sodda f’kamra li qed taqsam ma’ żewġ persuni jew iżjed, f’dar b’aktar nies joqogħdu fiha. Bħal f’ibliet kapitali Ewropej oħra, id-domanda kbira għall-kiri fil-kapitali Irlandiża jwasslu għal problemi bħal frodi, prezzijiet għoljin wisq u gruppi ta’ studenti f’appartamenti żgħar b’kamra tal-banju waħda.

“Ħafna nies u ftit djar. Smajt b’każ ta’ disa’ min-nies jgħixu f’dar waħda b’kamra tal-banju waħda.”

Davide, l-Italja

Barra minn hekk, jeżistu frodaturi fis-suq tal-propjetà jew skemi li jipproduċu riklami foloz jew qarrieqa fuq l-Internet u jwegħduk appartament irħis u ċentrali. Ħafna mill-vittmi jkunu studenti li jkunu għadhom ma waslux fil-belt iżda li jkunu jridu jsibu post jistenniehom għal meta jaslu.

”Li tħallas għall-appartament minn fuq l-Internet jista’ jkun perikoluż. Ħafna nies ikunu impressjonati faċilment meta jkunu qed jibbukjaw appartament permezz tal-Internet. B’hekk jispiċċaw iħallsu lil xi frodatur u jitilfu kemm flushom u kif ukoll l-appartament.”

Nina, il-Kroazja

Hemm diversi għażliet għal studenti li jaslu fil-kapitali Irlandiża u għadhom qed ifittxu kamra fejn joqogħdu, kemm fit-tul u kemm għal ftit żmien. Dawn in-nies jispjegaw l-esperjenzi tagħhom:

Invalid Displayed Gallery

Taqsam appartament

Dan huwa wieħed mill-irħas modi biex issib fejn toqgħod, minħabba li l-prezz u l-kontijiet tas-servizzi provduti qed jinqasmu bejn il-kerrejja kollha.

“Bħalissa hemm ħafna nies li qed ifittxu djar jew appartamenti f’Dublin, u allura ħafna mill-postijiet vakanti huma għaljin meta tikkunsidra għalxiex qed tħallas: kmamar daqs nitfa, appartamenti maqsumin, eċċ. Jien sibt l-ewwel dar wara 5 ijiem infittex u ngħarrex. Għażilt l-ewwel dar li aċċettawni fiha għax bdejt nibża’ li mhu se nsib imkien u kien għad fadalli biss ġimgħa biex nitlaq mill-akkommodazzjoni tal-istudenti.”

Isis, il-Brażil

Il-prezzijiet ivarjaw skont il-kamra, peress li din tista’ tinqasam bejn tnejn jew iktar min-nies, u l-prezzijiet huma bejn €250 u €400. Inkella, tista’ tagħżel kamra waħdek, li tkun bejn wieħed u ieħor bejn €400 u €600, skont fejn tkun qed toqgħod.

“Jien qsamt dar ma’ żewġ koppji u kelli kamra waħdi. Kont inħallas €420 fix-xahar, bl-ispejjeż kollha inklużi. Qabel ma wasalt, kont krejt kamra f’ħostel fiċ-ċentru tal-belt u wara li wasalt bdejt infittex. Jekk għandek referenzi tajbin, m’għandhiex tkun wisq diffiċli li ssib fejn toqgħod. Jien malajr sibt id-dar tiegħi, u allura ma qgħadtx ġo appartament ħażin, però żort xi postijiet li kienu orribbli.”

Gautier, Franza

Mhux il-kmamar tas-sodda biss huma maqsumin, imma anka l-kmamar komuni u l-ispejjeż ta’ xi ħsarat li jkunu hemm diġàa, peress li ħafna mill-appartamenti mhumiex ġodda.

Jien kont ngħix ma’ ħafna nies u kont naqsam kamra tas-sodda ma’ erba’ tfajliet. Id-dar kellha biss kċina u kamra tal-banju waħda. Il-kamra tal-banju kellha l-moffa u d-dar la kienet fi stat tajjeb u lanqas ma kienet moderna.

Irene, l-Italja

Invalid Displayed Gallery

Appartamenti mikrijin mingħand xi ħadd li diġà qed jikri.

Hemm nies li jikru appartament u mbagħad minħabba d-domanda qawwija għall-appartamenti, jwillu kamra lil ħaddieħor. B’hekk il-kirja oriġinali tal-appartamenti tispiċċa tispara ‘l fuq, kultant anka bid-doppju. Natasha, studenta Brażiljana, waslet f’Dublin f’Novembru 2014 u kienet tħallas €375 għal sodda f’residenza tal-istudenti. Minn dak iż-żmien ‘l hawn imxiet biddlet darha erba’ darbiet u l-ewwel post li sabet, kamra maqsuma ma’ tliet studenti oħra, damet xahrejn biex sabitha.

“Il-ġuvni li kien jikrilna l-kamra fid-dar qalilna li l-kirja ta’ dik id-dar kienet madwar €1,200 b’kollox. Pero, minn fuq il-kamra tagħna biss kien qed jagħmel €900. Ħafna nies jagħmlu l-flus b’dal-mod minn fuq id-djar u l-appartamenti.”

Natasha, il-Brażil

Barra mill-prezzijiet m’għola s-smewwiet, ħafna mill-appartamenti mhumiex f’kundizzjoni tajba, jew inkella jinżammu, kemm ikunu jistgħu jinkrew u jagħmlu l-flus minnhom.

“Għamilt żmien noqgħod f’post f’Capel Street fejn il-post kien taħt il-kantina. Ma kienx hemm twieqi u biex inkunu nafu jekk huwiex bi nhar jew bil-lejl kellna dejjem nħarsu lejn arloġġ jew noħorġu barra. Konna naqsmu l-post ma’ tlieta min-nies jew iktar u kellna ninħbew mis-sid tal-post għax aħna konna qed nikru mingħand il-kerrejja. Diżastru totali.”

Natasha, il-Brażil

Familji Ospiti

Għażla oħra għal studenti li jridu li jkollhom post fejn joqogħdu meta jaslu f’Dublin –kif huma meħtieġ mill-awtoritajiet Irlandiżi- huwa li joqogħdu ma’ familji ospiti. Dan ifisser li familja lokali tipprovdilek kamra u ikel għal prezz miftiehem. Inga waslet fil-kapitali Irlandiża mill-Ġermanja f’April tal-2015. Ma tantx damet sa ma sabet kamra peress li użat aġenzija li sabulha kamra fejn kienet qed tħallas €700. Għalkemm dan il-proċess ma kienx diffiċli wisq, xorta l-esperjenza tagħha ma’ familja ospiti ma kinitx ideali. Inga qaltilna hekk:

“L-omm ospiti tiegħi kienet iddoqq il-pjanu f’nofs ta’ lejl. Billejl kien jaqa’ l-ksieħ u jien blajt riħ li dam ikarkar ġimagħtejn. L-omm ospiti tiegħi kienet tgerger il-ħin kollu u kienet tħobb tlablab. Kienet ukoll egoista ferm.”

Inga, il-Ġermanja

Wara ftit taż-żmien, hija marret toqgħod ma’ familja ospiti oħra li kienet irrakkomandata mill-imgħallem tax-xogħol Irlandiż taghħa. Hi kienet tħallas €430 f’dan il-post il-ġdid u minkejja li kien ftit ‘il-bogħod miċ-ċentru, l-esperjenza ta’ Inga kienet iktar sodisfaċenti:

“It-tieni kamra tiegħi kienet ferm aħjar. Kelli ħafna iżjed libertà u kelli wkoll televixin. L-omm ospiti tiegħi kienet voluntiera u kienet issalva l-klieb. Kien iktar faċli għalija li nsib kamra minħabba li kelli l-kuntatti.”

Inga, il-Ġermanja

Tħallas lil xi aġenzija, ikollok xi kuntatti jew sempliċement tfittex post waħdek, huma kollha parti mill-proċess biex issib akkommodazzjoni f’Dublin. Din il-problema jsibuha kemm l-Ewropej u kif ukoll dawn li ġejjin minn barra l-Ewropa u qed ifittxu post fil-kapitali Irlandiża.

Każijiet ta’ frodi u kirjiet għoljin huma komuni ferm fost student li jaslu fil-Gżira tal-Emeraldi u jsibu li jridu jiffaċċjaw mhux biss xokk kulturali iżda wkoll il-problema biex isibu post u spazju biex jissodisfaw bżonn bażiku: post fejn joqogħdu.

[crp]

Awtriċi

Karen Elías (il-Messiku)

Tistudja/Taħdem: Xjenzi Komunikattivi, Kreatur tal-Materjal, Fotografija Ġurnalistika

Lingwi: Spanjol u Ingliż

L-Ewropa hija … fejn il-kulturi jiltaqgħu.

Traduttriċi

Laura Cioffi (Malta)

Tistudja: Mużika

Lingwi: il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż.

L-Ewropa hija … sinfonja umana li tinbidel kontinwament.

Qarrejja tal-provi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: BA fil-Malti u l-Ingliż

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php