Familja li qiegħda dejjem tikber: It-twaqqif ta’ Parlament Ewropew għaż-Żgħażagħ fl-Armenja

Żgħażagħ, motivati u lesti biex ibiddlu d-dinja: din hija l-aħjar deskrizzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew għaż-Żgħażagħ fl-Armenja. Hovsep Patvakanyan, il-kap u l-fundatur tal-EYP Armenja qalilna dwar l-esperjenzi tiegħu meta waqqaf din l-organizzazzjoni straordinarja għaż-żgħażagħ fl-Armenja u dwar l-ideat tal-għaġeb li ngħataw il-ħajja grazzi għall-isforzi tal-membri tagħha.

Fl-2012 Hovsep, ġuvni b’xagħar u għajnejn skuri, ta’ qalb tajba u minn tagħna, flimkien ma’ sieħbu, ħassew il-bżonn li jagħtu nifs ġdid lill-qasam edukattiv informali tal-Armenja. Riedu jsibu mod kif jinkoraġġixxu lill-Armenjani biex ikunu ċittadini b’iktar għarfien u iktar responsabbiltà. Meta saru jafu bil-pjattaforma edukattiva tal-EYP li teżisti f’madwar 35 pajjiż Ewropew, iddeċidew li jikkunsidraw fid-dettall l-aspetti legali u loġistiċi sabiex iwaqqfu grupp fl-Armenja. Sabiex jilħqu dan l-iskop, l-ewwel ipparteċipaw f’xi wħud mis-sessjonijiet barra minn pajjiżhom biex jakkwistaw għarfien aħjar dwar kif taħdem sessjoni tal-EYP. Wara, għamlu bosta laqgħat mal-Membri Mexxejja tal-Bord biex iwaqqfu s-sisien għal sħubija sħiħa għall-Armenja fin-netwerk tal-EYP. Għalhekk, tnieda l-proċess, u nħadem u ġie ppreparat pjan ta’ żvilupp għas-sena ta’ wara. Il-EYP Armenja beda b’ħames persuni biss, imma kienu impenjati fis-suċċess tiegħu u kellhom viżjoni ċara ta’ fejn riedu jaslu fi żmien sena. Sena attiva ħafna rat iktar u iktar nies jingħaqdu mal-grupp u fl-aħħar kisbu sħubija sħiħa fl-14 ta’ Diċembru 2012.

Mhuwiex faċli li ssir parti mill-EYP imma x-xogħol iebes żgur jagħmilha vallapena għax tieħu lura u titgħallem ħafna f’salt wieħed. Dan huwa rekwiżit għal min hu interessat li jbiddel xi ħaġa fid-dinja tagħna. Hovsep jispjega li, “Bħala netwerk pan-Ewropew, il-EYP jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tal-membri tiegħu f’avvenimenti internazzjonali, għalhekk huwa meħtieġ ta’ mill-inqas għarfien bażiku tal-Ingliż. Ir-restrizzjoni fl-età hija bejn l-14 u t-30 sena u m’hemmx restrizzjonijiet ġeografiċi. Madanakollu, l-iktar ħaġa importanti hi li l-EYP dejjem ifittex nies li jafu jaħsbu b’mod kritiku u kreattiv fuq kwistjonijiet fil-pajjiż tagħhom u fl-Ewropa b’mod ġenerali.”

Imma anke jekk għandek ’il fuq minn 30 sena tista’ tipparteċipa. “Peress li qed nibagħtu delegazzjonijiet mill-Armenja biex jipparteċipaw f’sessjonijiet internazzjonali, inti tista’ tkun ix-xaperon tagħhom. Barra minn hekk, jekk inti espert f’ċertu qasam, inkunu kuntenti li nilqgħuk fostna waqt waħda mill-ħidmiet tagħna tal-kumitat ħalli tkun tista’ taqsam l-esperjenzi tiegħek”, jgħid Hovsep.

Il-proġett edukattiv independenti magħmul għall-bżonnijiet taċ-ċittadin żagħżugħ Ewropew u Armenjan, jinkoraġġixxi l-ħsieb independenti u l-inizjattivi soċjopolitiċi fiż-żgħażagħ u jiffaċilita t-tagħlim ta’ kapaċitajiet soċjali u professjonali kruċjali bħalma huma l-komunikazzjoni interkulturali u l-ħidma f’tim. Minn meta ġie inawgurat fl-1987, miljuni ta’ żgħażagħ ħadu sehem f’sessjonijiet reġjonali, nazzjonali u internazzjonali, iffurmaw ħbiberiji u għamlu kuntatti internazzjonali fi ħdan, kif ukoll ’il barra mill-fruntieri. Illum il-EYP huwa wieħed mill-ikbar pjattaformi għal dibattitu politiku, laqgħat interkulturali, ħidma politika edukattiva u skambju ta’ ideat fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Il-EYP jikkonsisti minn 35 assoċjazzjoni u organizzazzjoni Ewropea fejn hemm eluf ta’ żgħażagħ attivi fuq bażi volontarja.

Wara erba’ snin biss li beda l-proġett, il-EYP Armenja sar l-ikbar organizzazzjoni taż-żgħażagħ fil-pajjiż bl-involviment ta’ 3600 żagħżugħ f’għaxar reġjuni tal-Armenja b’edukazzjoni minn kulleġġi, mill-università u gradwati. Huma jippruvaw li jkollhom Netwerk tal-Alumini bbilanċjat, iżda skont l-osservazzjoni ta’ Hovsep, madwar 65% tal-Alumini tal-EYP fl-Armenja huma tfajliet, u 35% biss huma ġuvintur. Isemmi wkoll li s-sitwazzjoni hija ħafna iktar differenti fil-Ġermanja, fl-Italja u f’xi rappreżentazzjonijiet oħra tal-EYP fejn it-tendenza qed ixxaqleb lejn il-ġuvintur.

Skont Hovsep, hemm żewġ differenzi ewlenin meta wieħed iqabbel il-EYP ma’ proġetti oħra. Għall-kuntrarju ta’ organizzazzjonijiet oħra, il-forums tal-EYP mhumiex avvenimenti ta’ darba waħda biss. Kull parteċipant ta’ Sessjoni tal-EYP awtomatikament isir Alumnus u jingħata l-kodiċi biex jirreġistra fil-Pjattaforma tal-Alumini tal-EYP fejn huma rreġistrati miljuni ta’ Alumini minn madwar l-Ewropa mit-twaqqif tiegħu fl-1987. F’din il-pjattaforma, minbarra li jaqsmu l-aħjar prattiċi internazzjonali ma’ sħabhom fl-Ewropa, jingħataw aċċess għal bażi tad-dejta ta’ madwar 400 avveniment tal-EYP kull sena, organizzati minn oqsma differenti tal-EYP f’pajjiżhom stess. “B’dan il-mod, parteċipazzjoni f’avveniment lokali wieħed biss jiftaħ bieb għal ħafna opportunitajiet fil-pajjiżi tagħhom jew barra”, jgħid Hovsep.

It-tieni punt li jiddistingwi lill-EYP minn proġetti oħra huwa l-prinċipju tiegħu ta’ “xejn m’għandu jibqa’ fuq il-karta”. Ir-reżoluzzjonijiet kollha adottati mill-forum jintbagħtu lill-istituzzjonijiet rispettivi bħala rakkomandazzjonijiet għall-politika u jiġu ppreżentati għall-konsiderazzjoni mill-membri rispettivi. Kburi, Hovsep jgħid li “saret kooperazzjoni ta’ suċċess kbir fuq din il-kwistjoni mal-muniċipalitajiet ta’ Dilijan, Yerevan, Gyumri, il-Bank Ċentrali tal-Armenja, il-Ministeru tal-Ekonomija tar-Repubblika tal-Armenja, u oħrajn”. Il-pakketti ta’ riżoluzzjoni li jirreferu għall-kwistjonijiet Ewropej jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-istituzzjonijiet l-oħrajn rispettivament.

Madanakollu, hemm differenza oħra importanti għal Hovsep. “Dak li jagħmel lill-EYP differenti għalija hija l-atmosfera ta’ familja li teżisti hawn. Kulħadd isir jaf lil kulħadd permezz tal-laqgħat informali tal-Alumini li jsiru kull xahar fi Tsakhkadzor, f’Dilijan, f’Artsakh u f’ibliet oħrajn. Naf lil kull wieħed u waħda minn dawk it-3600 persuna personalment b’isimhom, naf x’qed jagħmlu, f’xiex qed jispeċjalizzaw u kif jistgħu jkunu ta’ għajnuna għal xulxin. Wara kollox, mhux din hija s-sinerġija meħtieġa biex jinħoloq futur aħjar u iktar responsabbli għal pajjiżna?”

Hovsep jitkellem ukoll dwar il-pjanijiet tal-futur u jenfasizza l-importanza tal-pjan ta’ żvilupp għas-snin 2016/2017 li jiffoka fuq l-implimentazzjoni ta’ iktar sessjonijiet fil-kulleġġi f’kull reġjun tal-Armenja u li mbagħad jibgħat l-aħjar parteċipanti ta’ dawn l-iskejjel ’il barra mill-pajjiż biex jaqsmu din il-prattika.

“Hija opportunità għaż-żgħażagħ li mhux biss isemmgħu leħinhom imma li jiltaqgħu verament mal-parlamentari tal-istituzzjonijiet Ewropej, ipoġġu magħhom madwar l-istess mejda u jiddiskutu ċertu kwistjoni, jesprimu l-opinjoni tagħhom u jsiru parti mill-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Barra minn hekk, għall-maġġoranza tagħhom, din hija esperjenza li tbiddlilhom ħajjithom f’termini ta’ interazzjonijiet ma’ nies tamparhom minn iktar minn 40 pajjiż, li jsiru jafu l-kulturi tagħhom u li jinfetħu l-fruntieri li timponi l-edukazzjoni formali, speċjalment fl-Armenja”, jispjega Hovsep.

Meta mistoqsi dwar l-ikbar sfidi għaż-żgħażagħ fl-Armenja, Hovsep jgħid: “Minn naħa hemm il-mentalità taż-żgħażagħ, il-punt tat-tluq li ‘l-affarijiet huma ħżiena’ u s-suppożizzjoni li xejn ma jista’ jinbidel fil-pajjiż. Min-naħa l-oħra hemm l-għarfien mhux prattiku li jirċievu fl-universitajiet u fl-iskejjel. B’riżultat ta’ dan, m’għandniex units kompetittivi meta l-istudenti jiggradwaw u jidħlu fis-suq tax-xogħol għall-ewwel darba u dan iwassal għal flussi kbar ta’ migrazzjoni ta’ nies mingħajr kapaċitajiet.”

Huwa għalhekk li fil-EYP Armenja, il-membri jagħmlu enfasi speċjali biex iwasslu l-messaġġ tagħhom liż-żgħażagħ: “Dan il-pajjiż għandu futur sabiħ.” Hovsep jgħid: “Dan il-messaġġ huwa l-punt tat-tluq tagħna, mhuwiex diskutibbli jew ikkontestat. Nieħduh bħala fatt.” Ladarba nistabilixxu l-messaġġ, nakkwistawh pass b’pass permezz tal-kapaċitajiet akkwistati mill-forums tal-EYP u l-pjattaforma tiegħu għal livell għalkollox ġdid ta’ proċessi parteċipatorji tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Hovsep jaħseb li hija l-bidla totali tal-mod ta’ ħsieb li hija importanti. “Dik hija r-realtà li ilna noħolqu dawn is-snin kollha, u qed tidher li qed tkun suċċess.”

Il-Parlament Ewropew għaż-Żgħażagħ jimmira li jagħmel bidliet importanti biex jistituzzjonalizza l-kunċett ta’ ċittadinanza u din diġà għamilha b’suċċess. Hovsep joħlom fi żmien meta ż-żgħażagħ ma jkunux qed jgħidu li huma kburin li huma Armenjani minħabba l-istorja jew il-kultura tal-pajjiż. “Kif jista’ wieħed ikun kburi b’xi ħaġa li ngħatatlu mit-twelid?” jistaqsi. Hu jittama li permezz tal-EYP, in-nies xi darba jitgħallmu jkunu kburin li huma Armenjani minħabba l-istituzzjonijiet kbar tal-Armenja, ir-rispett lejn il-liġi u l-gvern trasparenti tagħha.

[crp]

Awtriċi

Kushane Chobanyan (Armenja)

Taħdem bħala: Ġurnalista tar-Radju mar-Radju Pubbliku tal-Armenja

Lingwi: Armenjan, Russu, Ingliż, Franċiż (fl-ewwel livell)

L-Ewropa hija… sentiment, mhux post.

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Assistenta mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

Qarrejja tal-provi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: BA fil-Malti u l-Ingliż

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

This post is also available in Bosanski - Hrvatski - Srpski, Deutsch, English, Español, Français, Italiano and [Main Site].

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close