Lejn id-destinazzjoni li jmiss

“Kollox beda minn meta vvjaġġajt lejn il-Ġermanja biex inżur xi qraba, imbagħad mort il-Bulgarijanżur xi ħbieb. Minn dakinhar ‘l hemm, ħassejt fija l-‘istint’ ta’ vjaġġatur. Is-soltu nagħżel postijiet b’titjiriet mhux għoljin u naqbad u mmur. Nasal, insib ħostel fil-viċinanzi, nagħżel kamra u mbagħad niskopri l-post.”

 

Runvel-1 Il-Kosta Rika, in-Nikaragwa, il-Panama, New York, il-Bulgarija, l-Estonja, il-Finlandja, il-Litwanja, il-Latvja, il-Polonja, is-Serbja, il-Belġju, l-Ingilterra, il-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, Spanja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Ungerija, ir-Russja, l-Iżvezja, l-Ukrajna, il-Ġordan, il-Kambodja, il-Malasja, Singapore, Sri Lanka, it-Tajlandja. Le, din mhix silta mir-rumanz ‘Madwar id-Dinja fi 80 Ġurnata’. Tista’ tkun. Hija silta mill-avventuri tal-ivvjaġġar ta’ Costas, il-vjaġġatur u l-osservatur li ppubblika tagħrif dwar dawn fuq il-blog tiegħu Runvel. Silta li kienet iġġiegħel anke lil Phileas Fogg jgħir. Jien żgur għirt. Iltqajna miegħu biex insiru nafu kif beda kollox u għala se jkompli jdur id-dinja.

Kif torganizzahom il-vjaġġi tiegħek?

Ma norganizzahomx. Is-soltu l-ippjanar u l-organizzazzjoni jkunu improvizzati. Ma nikkunsidrax lili nnifsi bħala bniedem organizzat u għalhekk il-vjaġġi tiegħi jkunu xi ftit ‘traskurati’; xi ħaġa li, ovvjament, ma nirrakkomandax lill-qarrejja tal-blog.

Kif inhi l-esperjenza li tivvjaġġa waħdek? Hemm xi riskji?

Fl-Ewropa, b’mod ġenerali, il-bliet kapitali li żort ma kienx fihom xi periklu. Darba filgħaxija kont ġo bar fil-Litwanja u ltqajt ma’ koppja u bdejna nitkellmu. Spiċċajna nixorbu l-birra ma’ sħabhom sal-għada filgħodu u qgħadna nitkellmu fuq il-kultura Griega u nilagħbu t-table football. F’mument minnhom staqsewni: ‘M’intix inkwetat dwar il-fatt li ħiereġ ma’ nies li għadek kif iltqajt magħhom f’pajjiż barrani?’. Għidtilhom, ‘Le. M’intkomx inkwetati dwar il-fatt li qegħdin ma’ persuna ma tafuhiex minn pajjiż barrani?’ Imbagħad kollha kemm aħna nfqajna nidħku. Dawn il-mumenti ta’ min jgħożżhom. Għandek tkun onest man-nies, imma tara li ma tpoġġix lilek innifsek f’wisq riskju.

Bħala vjaġġatur, x’titgħallem mill-aġir tan-nies?

Se nwieġeb il-mistoqsija tiegħek b’inċident li ġara meta kont qed nivvjaġġa mill-Kambodja għat-Tajlandja. Immaġina: nofsinhar, basket fuq dahri, triq għalkollox vojta, u madwari, għelieqi u widien bla tmiem. X’kien l-iskop tiegħi? Li nimxiha sal-villaġġ li jmiss. ‘Minn hemm aqbad tal-linja’, kont qed naħseb. Allura bqajt miexi u bqajt miexi u bqajt miexi. Bdejt naħseb, ‘Żgur li ħadt żball’, u ‘żgur li għamilt xi ħaġa ħażina’. Wara ħmistax-il kilometru ta’ mixi rrealizzajt ‘Ok, hawnhekk m’hawn xejn.’

Runvel-2

Allura x’għamilt?

Spiċċajt fejn ċentru militari u urejthom il-mappa u l-post fejn ridt immur bil-mixi. Tawni ħarsa stramba imma tawni d-direzzjonijiet. Allura komplejt miexi u fortunatament, wara xi ħin, waqfet koppja bil-karozza.

Koppja erġajt…

Iva, qisha xi ħaġa marbuta mal-karma din. Wara li spjegawli li kont xi mkien ‘il-bogħod maqtugħ minn kullimkien, offrew li joħduni sal-eqreb villaġġ. Bil-ġiri qbiżt għal ġol-karozza! Bdejna nitkellmu, sakemm hu possibbli li titkellem mal-barranin. Kienu nies sempliċi, nies li ‘jaqilgħuha u jikluha’, kif ngħidu aħna. Kienu għadhom kif spiċċaw xift ta’ bejn tmienja sa għaxar sigħat fejn kuljum, kienu jsuqu madwar tmenin kilometru ‘l hemm u lura. Ġabru barrani, iffrankwali xi għoxrin kilometru mixi – dik kienet id-distanza sal-eqreb belt – ħaduni sal-istazzjon ta’ tal-linja, xtrawli l-biljetti u dan kollu mingħajr biss ma nitkellmu l-lingwi ta’ xulxin. L-għajnuna tagħhom kienet deċiżiva għall-vjaġġ tiegħi. Nirringrazzjahom.

Żort ħafna postijiet fl-Asja. X’tgħidilna dwarha?

“L-Asja togħġobni, għal bosta raġunijiet: is-sbuħija naturali tagħha, in-nies edukati u minn tagħna. It-Tajlandja għoġbitni ħafna. Nixtieq li kelli iktar żmien naraha sew, biex ma nsemmix ukoll l-ikel eċċellenti tagħhom.”

Taħseb li l-ikel jagħmel parti minn kull kultura?

Bla dubju jagħmel parti integrali minnha. L-ikel huwa kultura u jiżvela ħafna dwar post u dwar in-nies ta’ dak il-post. Għandi ristorant fil-Greċja ma’ familti u nsajjar ikel Grieg tradizzjonali, allura dejjem nipprova nduq l-ikel lokali fil-postijiet li nżur, minn perspettiva professjonali wkoll.

Runvel-4

Liem postijiet impressjonawk l-iktar fl-Asja?

Minkejja li m’iniex materjalist, ikolli nammetti li kont impressjonat ħafna bil-livell ta’ żvilupp fis-Singapore. Hija belt ‘tal-Punent’, organizzata ħafna u nadifa immens. It-trasport pubbliku kien preċiż sal-inqas sekonda. Kien post sikur ħafna. Kont impressjonat ukoll b’Amman. Minkejja li ma tistax tqabblu ma’ Singapore, ma hemmx dubju li jispikka fost l-istandards tal-Lvant Nofsani. Amman belt għanja b’livell għoli ta’ għajxien u bi stabbiltà politika. U jekk toqgħod taħseb, il-Ġordan huwa l-uniku pajjiż li ma għandux żejt. Xi drabi ż-żejt huwa saħta.

X’tgħidilhom lin-nies li qed jikkunsidraw li jivvjaġġaw?

Tibqgħux taħsbuha u aqbdu u agħmluha. Id-dubji warrbuhom, toqogħdux tibżgħu minħabba l-ispejjeż u itilqu għal għonq it-triq. Inħeġġeġ anki lin-nisa li jridu jivvjaġġaw waħidhom biex jagħmlu hekk. Niftakar li meta kont is-Sri Lanka, kont iltqajt ma’ Spanjola fuq il-ferrovija jien u ġej min-Nepal. Kienet ilha tivvjaġġa waħidha għal xhur sħaħ. Kienet qed iġġorr basket enormi. Bdejna nitkellmu. Qalet li ma kellha lanqas l-iċken l-idea ‘l fejn kienet sejra”.

Runvel-5

X’parir tagħti lil nies li se jivvjaġġaw għall-ewwel darba?

Ikkunsidraw il-klima u l-bidla fit-temp ta’ fejn tkunu sejrin u agħżlu l-ħwejjeġ u ppakkjaw il-basket ta’ fuq daharkom b’attenzjoni kbira.”

Hija xjenza, hux hekk, kif tippakkja l-basket?

Dażgur li hi. Nemmen li nippakkjah sew… b’kumbinazzjoni.

Lilek, bħala persuna, x’taħseb li offrielek l-ivvjaġġar?

L-ivvjaġġar jiftaħ l-imħuħ. Sirt iktar kalm. Kull darba li nirritorna lura minn vjaġġ, dejjem inħossni iktar seren. Inzertajt smajt xi ħbieb jitkellmu fuq l-affarijiet li kont rajt u kont naf li ma kien xejn minnu. Ippreferejt li ma nitkellimx… Sirt napprezza l-affarijiet. Sirt napprezza aktar ’il-Greċja… sirt napprezza s-sbuħija naturali tagħha, mhux ix-xena ekonomika u politika. Tgħallimt ukoll nagħraf in-nuqqasijiet, l-iżbalji u l-‘affarijiet ħżiena’ li jeżistu f’pajjiżi.

Runvel-3

Taħseb li l-ivvjaġġar huwa ‘skola’?

Dażgur li huwa. L-ivvjaġġar jgħallem. Ma hemmx għalfejn tmur l-università biex teduka ruħek… Li rrid ngħid hu, iva hemm għalfejn, imma l-ivvjaġġar huwa tip ieħor ta’ edukazzjoni. Huwa skola kbira fejn l-għalliema huma nies ta’ kuljum; mara tad-dar li tittrattak b’qalb tajba minkejja li inti barrani, xufier tat-taxi li se jgħidlek ċajta u jdaħħqek meta jarak għajjien. L-ivvjaġġar huwa xi ħaġa li ma niddejjaqx ninvesti flusi fih. Waħda mir-raġunijiet għala ħloqt il-websajt Runvel kienet għax xtaqt inżomm rikordju tal-esperjenzi kollha tiegħi. Ridt nagħmel tip ta’ djarju li kien se jkun aċċessibbli għal kulħadd u li nista’ naqsam ma’ kulħadd. Jekk nimmotiva anke persuna waħda biex tivvjaġġa, jew jekk xi ħadd iżur post u jgħidli, ‘Iva, huwa bħalma ddeskrivejt fil-websajt tiegħek’, allura nemmen li nkun ilħaqt l-għan tiegħi.

Taħseb f’pajjiżek meta tivvjaġġa?

Iva, il-Greċja dejjem tkun f’moħħi. Meta nitlaq għal xahar speċjalment, inħoss li kollox ser ikun differenti meta nerġa’ niġi lura, imma kollox ikun baqa’ l-istess. Forsi jkun inbidel il-Prim Ministru (jidħak).

Runvel-6

L-għan li jmiss ta’ Costas – li ġie żvelat lilna wara li tfejna r-rekorder tal-vuċi – huwa li jmur fuq vjaġġ xi ftit iktar ‘avventuruż’… vjaġġ li se jinkludi mixja fuq il-muntanji għal bosta jiem (bejnietna biss, smajna l-isem ‘Patagonia’). Nittamaw bis-sħiħ li jirnexxielu jagħmlu, li jibqa’ onest bħalma dejjem kien u li jibqa’ jimla l-basket ta’ fuq dahru b’biċċiet tad-dinja li għadhom qed jistennew li jiġu skoperti.

Jekk trid li jkollok idea aħjar u iktar ċara tal-esperjenzi tal-ivvjaġġar ta’ Costas, tista’ żżur il-websajt tiegħu: Runvel (dalwaqt bl-Ingliż).

[crp]

Awtur

Yiorgos Toumanidis (Greċja)

Jistudja / Jaħdem: Studji tal-Kultura Ewropea, Teatru, Kitba tat-Teatru & Kitba Kreattiva

Lingwi: Grieg, Ingliż, Spanjol

L-Ewropa hi…taħlita eċċellenti ta’ kulturi li għandha tiġi mħallta bil-mod it-tajjeb.

Twitter: @yiorgostouma

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Assistenta mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

Qarrejja tal-provi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: il-Malti u l-Ingliż fl-Università

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

This post is also available in Català, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Română, [Main Site], Ελληνικά and Русский.

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

Il-konfigurazzjonijiet tal-cookies fuq dan il-websajt huma ssettjati għal "aċċetta cookies" sabiex ikollok l-aħjar esperjenza possibbli ta' tiftix fuq l-Internet. Jekk tkompli tuża dan il-websajt mingħajr ma tbiddel il-konfigurazzjonijiet tiegħek tal-cookies jew jekk tikklikkja isfel fuq "Aċċetta", allura qed tagħti l-kunsens tiegħek għal dan.

Agħlaq