L-Ewropa u Jien – Ittra ta’ mħabba

L-Ewropa għaddejja minn żmien diffiċli u huwa bit-tama biss, u b’xi ftit ta’ idealiżmu wkoll, li nistgħu negħlbu din il-kriżi. F’ittra lill-kontinent nattiv tagħha, l-awtriċi tagħna tiftakar fl-aħjar mumenti ta’ żgħożitha li qattgħet mal-Ewropa u tibqa’ tittama għall-futur. Din hija ittra ta’ mħabba għall-Ewropa.

Ilna nafu lil xulxin ħajti kollha. Meta kont żgħira, urejtni l-bajjiet tal-Italja fil-vaganzi tas-sajf, u l-quċċati tal-muntanji tal-Awstrija mgħottijin bis-silġ fix-xitwa. Fil-jum tal-għeluq l-erba’ snin tiegħi ċċelebrajna flimkien fil-Greċja fejn tgħallimt kif insuq rota fl-isqaqien dojoq ta’ Antiparos. Kont sabiħa u eċċitanti u dejjem kont hemm għalija. Waqt li kont qed nikber, int ukoll kont qed tikber u ssir iktar b’saħħtek. Akkumpanjajtek fl-iktar mumenti importanti ta’ ħajtek, kif għamilt inti f’tiegħi. Hekk kif komplejt nikber, ivvjaġġajna flimkien waqt skambji skolastiċi fl-Iskozzja u fir-Repubblika Ċeka, fejn skoprejt ukoll affarijiet għalkollox differenti fuqek waqt li kont mitlufa f’sakra dwarek. Il-ħbiberija ta’ bejnietna saret iktar profonda sena wara sena, u ħsibt li kont nafek sew.

Kont hemm waqt li għomejt fil-linja ħarxa tal-kosta Atlantika tal-Brittanja u meta ittantajt xortija fl-isport tal-windsurfing. Flimkien ippassiġġajna fil-belt l-antika ta’ Barċellona u kilna l-lángos ħdejn il-Lag Balaton. Ħadd ma setgħa jirrakkonta stejjer daqshekk eċitanti bħal ma stajt int. Waqt li ppassiġġajna ġo Venezja, bla tbatija, int erġajt tajt ħajja lil żminijiet ferm imbiegħda, u f’Berlin fdajt fija l-iktar sigrieti oskuri.

Anja-winter
Anja-Antiparos-2

Xi ftit ta’ snin ilu mort ngħix għal sena f’Malaga fi Spanja fejn sibt ruħi f’ambjent internazzjonali ħafna. In-nies li kienu joqogħdu miegħi fl-istess appartament kienu mill-Olanda, mit-Turkija, minn Franza, mill-Italja u mill-Ġermanja. Konna niddiskutu ħafna fl-appartament tagħna: mir-raġunijiet għall-popolarità ta’ Berlusconi għall-politiki tal-armi fl-Amerika, għall-vantaġġi u l-iżvantaġġi dwar is-sistema tal-Baċċellerat u l-Masters. Dawn il-konversazzjonijiet kollha stgħanewni u wrewni li lkoll kemm aħna minn din l-istess rokna tad-dinja, minn din ir-roqgħa żgħira tad-dinja li għandha tant x’toffrielna u li tant hi storikament u kulturalment marbuta flimkien. Ma kontx l-unika waħda li tkellimt b’mod imħeġġeġ dwarek u din il-ħaġa kont naraha tal-ġenn. Irċevejt perspettiva totalment ġdida dwar art twelidi. Irrealizzajt li kollha kemm aħna konna żgħażagħ b’esperjenzi simili ħafna, bl-istess opinjonijiet, ħolm u xewqat. U int dejjem hemm kont. Qatt ma ħassejtni daqshekk qrib tiegħek bħalma kont inħossni f’dawk il-mumenti.

F’salt wieħed kien hemm xi ħaġa ġdida bejnietna, sens ta’ intimità li qatt ma kont ħassejt qabel. F’daqqa waħda sirt iktar minn ħabiba tajba, sirt inħobbok. Konna għal xulxin u jien ħadtha fuqi li nara li int kont sejra tajjeb. Iżda sfortunatament kelli nkun xhud ta’ kif inti issilitt iktar u iktar. Kellek attakki ta’ dipressjoni u kriżijiet ta’ identità li heżżu l-fiduċja fik innifsek u qamet minn ġo fik rewwixta interna. Kien diffiċli għalija li narak hekk. Dejjem ħsibt li sibt fik sieħba b’saħħitha u determinata, xi ħadd li dejjem kien se jkun preżenti. Iżda f’daqqa waħda, ħassejtni ninkwieta għalik.

Ilna f’relazzjoni mill-bogħod għal xhur twal issa. Issa qed noqgħod il-Kolumbja. Minkejja li jogħġobni hawnhekk, xi drabi nħoss in-nuqqas tiegħek ħafna peress li, kemm ilni hawn, is-sentimenti tiegħi ma għamlu xejn ħlief tqawwew. Ta’ spiss tgħidli dwar il-problemi li qed iħabbtuk dan l-aħħar, dwar il-kunflitt intern tiegħek. Waqt il-mumenti kritiċi, bil-lejl nibqa’ mqajma bit-tama li nisma’ xi aħbar ta’ kambjament. Inkwetata ħafna għalik. Nixtieq insaħħek u nappoġġjak. Nemmen fik u rrid ngħinek tegħleb din il-kriżi.

Anja-Malaga

Iżda vuċi waħda ftit li xejn tista’ tirranġa, quddiem il-kontradizzjonijiet interni tiegħek. Għandek bżonn miljuni ta’ vuċijiet biex terġa’ tibni l-fiduċja fik innifsek. Għandek daqstant ħbieb, aċċetta l-għajnuna li joffrulek! Urihom ix-xettiċi tiegħek x’inti kapaċi tagħmel, kemm inti b’saħħtek. Ewropa, jien għandi fiduċja li jirnexxielek u dejjem tista’ toqgħod fuqi.

[crp]

Awtriċi

Anja Meunier (Ġermanja)

Tistudja: il-Matematika u l-Ekonomija

Lingwi: Ġermaniż, Ingliż, Spanjol

L-Ewropa għandha… pajjiżi sbieħ, nies interessanti u stil ta’ ħajja eċċellenti. U għandha tibqa’ magħquda

500px: Anja Meunier

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Assistenta mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

Qarrejja tal-provi

Laura Cioffi (Malta)

Tistudja: Mużika

Lingwi: il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż.

L-Ewropa hija … sinfonja umana li tinbidel kontinwament.

This post is also available in Bosanski - Hrvatski - Srpski, Català, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, Português, Română, [Main Site], Ελληνικά and Русский.

Author: Paula Schembri

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close