Inwettqu l-ħolm tagħna

Petros għandu 28 sena u huwa attur tat-teatru. Xi ftit tas-snin ilu, wara li ġab degree fil-Finanzi, sab ruħu f’dilemma: jew ifittex xogħol relatat mal-istudji tiegħu, jew jieħu t-triq xejn ċerta ta’ attur. Hu għażel din tal-aħħar. Aħna ltqajna miegħu biex niskopru xi jfisser li ssus wara l-ħolm tiegħek.

Petros kien ilu ffaxxinat bil-maġija tat-teatru minn meta kien għadu żgħir, imma kien biss fl-2008 li ddeċieda li jipprova jinvolvi ruħu fid-dinja tat-teatru. Minflok, hu kien tal-idea li għandna nistudjaw dak li jipprovdilna futur “aħjar”, irrispettivament minn jekk jogħġobniex jew le. Li jiżviluppa l-ħiliet tiegħu fil-matematika u l-ekonomija deherlu l-aħjar mod possibbli ta’ kif jista’ jikseb dan il-futur, allura għażel li jistudja biex iġib degree fil-Finanzi. Imma l-futur kemm jista’ jkun aħjar meta jkun mibni fuq il-biża’? “F’punt minnhom, bdejt nistaqsi lili nnifsi jekk ridtx nibqa’ nagħmel xi ħaġa li ma togħġobnix sa ma nagħlaq ħamsin jew sittin sena, biex naqla’ l-flus biss, jew jekk ridtx nagħmel xi ħaġa li ma tqallgħakx ħafna flus imma li vera tkun kuntent tagħmilha.”

20131019 Building our dreams 5 Petros

Il-ħajja għandha l-modi tagħha kif turina liem triq għandna nieħdu. Ħa l-ewwel passi fil-karriera tiegħu bħala attur meta kien għadu jistudja l-università biex jikseb id-degree fil-Finanzi. Ħa sehem f’kompetizzjoni tar-radju u rebaħ korsijiet b’xejn mal-Grupp ta’ Artisti, Ouga Clara, biex jirreċta fuq il-palk. Imma peress li ma riedx jattendi skola tad-drama, u peress li kien diġà wasal fl-aħħar sena tiegħu fl-università, Petros iddeċieda li aħjar ilesti l-istudji tiegħu biex ikollu degree, f’każ ta’ bżonn.

Iżda t-teatru għal Petros mhuwiex biss passatemp li eventwalment jieħu postu passatemp ieħor. Għalih, it-teatru huwa kważi ħtieġa bijoloġika; ħtieġa spiritwali u psikoloġika fejn jesperjenza “dik l-emozzjoni li tħoss meta tagħmel xi ħaġa li tagħtik sodisfazzjon, xi ħaġa li biha tħossok komplet. Din l-emozzjoni ma tistax issibha f’post ieħor. Ilni nħoss din l-emozzjoni mill-ewwel xow tagħna f’Ouga Clara, meta sibt ruħi għall-ewwel darba quddiem dawk in-nies kollha. Ħassejtha dik id-darba u għedt lili nnifsi li huwa dan li nixtieq nagħmel u se nagħmlu.”

20131019 Building our dreams 2 Petros

Fiż-żmien meta Petros kien wasal biex ilesti l-workshop tiegħu tat-teatru, familtu kienet taħseb li t-teatru kien biss passatemp tiegħu. Ma rrealizzawx l-importanza tiegħu f’ħajjet Petros: “Dejjem kienu jafu li t-teatru kien jaffaxxinani imma ħasbu li jien ma kontx nieħdu daqshekk bis-serjetà. Waqfu jaħsbu hekk imma, meta rawni għall-ewwel darba nirreċta fi dramm għat-tfal.” Kien f’dak il-mument li ndunaw x’kien qed ifittex Petros, u minn dakinhar ‘l hawn “appoġġjaw[h] u sabhom waraj[h] fir-reċtar. Jiġu jarawni f’kull xow li nieħu sehem fih”.

L-appoġġ psikoloġiku u r-rikonoxximent huma importanti ħafna għal Petros, speċjalment meta dawn jiġu mingħand il-familja u l-ħbieb għax ġieli “il-ħolm tagħna ma jiġix aċċettat minn kulħadd, u ħafna drabi, li tkun aċċettat minn dawk li huma qrib l-aktar tiegħek huwa ħafna aktar importanti. Kemm-il darba smajt lil sħabi jgergu għax ma niltaqgħux ta’ spiss. Imma ma nistax nagħmel mod ieħor.” Iżda sħabu jappoġġjawh xorta waħda u xi wħud minnhom jappoġġjawh b’mod fanatiku, bħal Nikos, li diġà mar jarah jirreċta fl-istess dramm disa’ darbiet: “Hija xi ħaġa li tispirak u temozzjonak fl-istess ħin li tara lil xi ħadd li taf, lil sieħbek jew lil xi ħadd tal-familja.”

20131019 Building our dreams 3 Petros

Illum, Petros issibu fit-teatru kull ġurnata tal-ġimgħa, il-ġurnata kollha, ħlief meta jkun rieqed. Imma anke f’dak il-ħin, moħħu jkun biss fil-passjoni tiegħu, ir-reċtar. Bħalissa, l-iskeda tiegħu, li qed timtela malajr ħafna, tinkludi dramm tat-tfal, li jieħu sehem fih matul il-ġimgħa, żewġ rappreżentazzjonijiet teatrali filgħaxija u workshops tat-teatru għat-tfal fi tliet postijiet differenti, inkluż f’post ‘il barra minn Tessaloniki: “Għaddej b’ritmu tal-imġienen, imma kuntent bid-deċiżjoni li ħadt li nagħmel xi ħaġa li nħobb. Ovvjament, xi drabi, meta l-affarijiet jsiru diffiċli immens, jiġuni d-dubji, imma dejjem ikun hemm dik ix-xi ħaġa fik li żżommok għaddej.”

Petros huwa konxju ħafna li m’għażilx it-triq il-faċli u li m’hemmx toroq qosra u devjazzjonijiet. Hemm biss triq waħda biex tiġri wara l-ħolm tiegħek u żgur mhix kollha ward u żahar: “Jien nemmen li biex tiġri wara l-ħolma tiegħek ta’ spiss ifisser li trid tieħu l-iktar triq diffiċli. Li tiġri wara l-ħolma tiegħek, tkun xi tkun, ifisser li trid tagħmel is-sagrifiċċji u tiltaqa’ mal-problemi. Jirrikjedi l-persistenza u ħafna xogħol. Jikkawża l-istress, jgħajjik u huwa frustranti ħafna imma fl-aħħar, ikun jaqbillek. Dik it-togħma ħelwa li jħallik biha fl-aħħar hija vallapena x-xogħol iebes kollu.”

20131019 Building our dreams 4 Petros

Imma xi ngħidu għall-mod t’għajxien? Għax minkejja kemm nobogħduhom, il-flus huma għodda ewlenija fis-soċjetà li ngħixu fiha. Jista’ Petros jiffinanzja ruħu mill-affarijiet kollha li jagħmel? “Diffiċli ngħid jekk naqlax biżżejjed flus minn dak li nagħmel. Li nista’ ngħid hu li s-sitwazzjoni qed titjieb kull sena u qed nagħmel iktar affarijiet. Aktar ma taħdem aktar ma tasal fil-punt li tgħid, ‘Owkej, nista’ ngħix b’dan l-ammont.’ Imma għadu kmieni wisq għalija biex ngħid jekk iniex qed naqla’ biżżejjed għall-għajxien. Għadni qed inġaħġaħha, kemm inkopri l-ħtiġijiet bażiċi tiegħi.”

Petros huwa impenjat bis-sħiħ lejn l-għan tiegħu u jiddedika sigħat sħaħ jaħdem fuq dak li jħobb. Min-naħa, dan jista’ jixxroblu ħinu kollu, bħal sponża, imma min-naħa l-oħra, dan l-għan tiegħu ġiegħlu jirrealizza u japprezza l-affarijiet sempliċi fil-ħajja. Affarijiet li ta’ spiss ma nagħtux kashom u li fl-aħħar mill-aħħar, huma l-muftieħ għall-kuntentizza. Għax għalih il-kuntentizza hija sempliċiment “li toħroġ ma’ sħabek, li tiegħi nimmissjahom ħafna minħabba l-iskeda mimlija tiegħi, jew li tkun ma’ familtek jew mal-għarusa tiegħek u li tqatta’ ħin flimkien. Għalija, il-kuntentizza hija moħbija fl-affarijiet iż-żgħar, fil-mumenti żgħar ta’ kuljum.”

20131019 Building our dreams 1 Petros

L-istorja ta’ Petros turi li jekk tistinka, il-bqija jiġi waħdu. U l-parir tiegħu għal min irid isegwi l-ħolma tiegħu huwa: “li tieħu l-ħolm waħda wara l-oħra. Se tiltaqa’ ma’ ħafna diffikultajiet u ostakoli. Hija deċiżjoni li għandek tadotta bis-sħiħ u li għandek taħdem għaliha b’ruħek u b’ġismek. Il-ħolma tirrikjedi l-fidi. Biex tilħaq punt li jagħtik s-sodisfazzjon trid tkun totalment iffukat fuq il-mira li għamilt għalik innifsek. Ikunu xi jkunu l-problemi li tiltaqa’ magħhom, trid dejjem tkun taf li se tiġġieled biex tirbaħhom. Se tgħejja u se tinfileġ imma kun af li eventwalment se tegħleb il-problemi u li se tkun tista’ tgħix l-ħajja li tixtieq.”

[crp]

Awtur

Yiorgos Toumanidis (Greċja)

Jistudja / Jaħdem: Studji tal-Kultura Ewropea, Teatru, Kitba tat-Teatru & Kitba Kreattiva

Lingwi: Grieg, Ingliż, Spanjol

L-Ewropa hija: taħlita eċċellenti ta’ kulturi li għandha tiġi mħallta bil-mod it-tajjeb.

Twitter: @yiorgostouma

Traduttriċi

Paula Schembri (Malta)

Taħdem bħala: Assistenta mal-Kummissjoni Ewropea fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u ftit Taljan

L-Ewropa hija… mimlija opportunitajiet.

Qarrejja tal-provi

Sephora Francalanza (Malta)

Tistudja: il-Malti

Lingwi: Malti, Ingliż, Franċiż, Spanjol

L-Ewropa hija… ħallata ballata ta’ kulturi, valuri u stejjer.

Author: Paula Schembri

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php