Erba’ viżjonijiet fuq realtà waħda: l-omosesswalità fir-Russja

Tkellimna ma’ Andrey Glushkó, li mar joqgħod fi Spanja biex jgħix fil-“libertà”, il-ħabiba tiegħu Anastasiya Belickaya, il-politikanta u xjentista żagħżugħa Nina Ivanova u l-korrispondent għal El Mundo (gazzetta Spanjola li toħroġ kuljum) f’Moska biex niskopru għala 74% tar-Russi ma jaċċettawx l-omosesswalità soċjalment.

Ir-Russja u Spanja qegħdin f’naħat totalment opposti tal-Ewropa: it-Tramunatana u n-Nofsinhar, il-Lvant u l-Punent. Ir-Russja taqsam fruntiera mal-Asja, u Spanja mal-Afrika. Separazzjoni ġeografika tremenda li ma fixklitx ir-relazzjoni mexxejja bejn dawn iż-żewġ pajjiżi.

Imma, minkejja dawn l-affarijiet komuni bejniethom, bejn dawn iż-żewġ stati wieħed jista’ jsib differenza kbar soċjo-politiċi, li ċ-Ċentru għar-Riċerka ta’ Pew tella’ fil-wiċċ b’mistoqsija sempliċi. “Is-soċjetà għandha taċċetta l-omosesswalità?” 88% tal-Ispanjoli wieġbu “iva”, l-ogħla figura fid-dinja; 74% tar-Russi qalu “le” – l-iktar figura baxxa fid-dinja.

L-informazzjoni li ssuġġerixxa dan l-istudju tikkorrispondi ma’ livell leġislattiv fiż-żewġ pajjiżi. Mill-2005, fi Spanja l-koppji tal-istess sess tħallew jiżżewġu b’termini indaqs u bl-istess drittijiet. Skont rapport tal-BBC fuq id-diskriminazzjoni kontra l-orjentazzjoni sesswali, fir-Russja, unjonijiet tal-istess sess mhumiex leġislati u lanqas ma teżisti xi liġi.

Iktar minn hekk, dal-aħħar għaddiet liġi fir-Russja li tissanzjona dawk li jxerrdu l-idea, fost iż-żgħażagħ, tal-“orjentazzjonijiet sesswali mhux tradizzjonali” jew “l-idea li orjentazzjonijiet sesswali tradizzjonali u dawk mhux tradizzjonali għandhom l-istess post fis-soċjetà”.

Din il-kwotazzjoni ta’ Xavier Colás, korrispondent ta’ El Mundo f’Moska, tispjega kif jinterpreta l-liġi fir-Russja “Minkejja li l-liġi kienet ifformulata bħala għodda li żżomm il-messaġġ tal-“gays” ’il bogħod mit-tfal, fil-prattika, l-omosesswali ma jistgħux jorganizzaw funzjonijiet jew protesti fil-pubbliku u lanqas ma jistgħu jużaw il-midja…”

Lil hinn minn dawn l-istħarriġiet u l-liġijiet, hemm in-nies u l-opinijonijiet tagħhom. F’Meeting Halfway aħna ridna nipproduċu stħarriġ b’faċċati differenti, b’erba’ opinjonijiet fuq dan is-suġġett wieħed. Andrey Glushkó, li telaq mir-Russja minħabba l-orjentazzjoni sesswali tiegħu; Anastasiya Belickaya, li ma temminx li l-omosesswali huma omosesswali min-natura; il-politikanta u xjentista żagħżugħa Nina Ivanova, li tgħid li l-omossesswali żgħażagħ kollha fir-Russja għandhom jaħbu l-preferenzi sesswali tagħhom għax jistgħu jkunu attakkati mill-gangs; u l-korrispondent ta’ El Mundo f’Moska, Xavier Colás, li qal li teżisti manija fir-Russja li torbot in-nies omosesswali mal-pedofelija li tikkomplika d-dibattitu.

 

Intervista ma' Andrey Glushkó

Andrey Glushkó twieled 26 sena ilu fi Krasnodar, belt b’miljun abitant fin-Nofsinhar tar-Russja, viċin ta’ Cáucaso. Hu studja l-ekonomija f’Pyatigorsk u qabel li jgħidilna għala ddeċieda li jitlaq minn art twelidu biex jibda jgħix f’Madrid.

Kif kienet ħajtek fir-Russja?

Kont kuntent; kont interessat fl-istorja tar-Russja – il-kultura, il-letteratura, l-arti tagħha. L-aspetti kulturali ta’ pajjiżi jogħġbuni, imma l-ħajja mhijiex tajba ħafna, speċjalment għall-omosesswali. Jekk tkun omosesswali, u trid li jkollok ħajja kwieta u normali u familja fil-futur, qatt ma jista’ jkollok il-libertà, qatt ma jista’ jkollok ħajja kwieta, bażika, bażikament ħajja normali.

Għalfejn tlaqt?

Il-ħaġa hi li fir-Russja kollox jimxi b’pass mgħaġġel u sakemm tagħlaq 22 sena, mistenni li tkun persuna aktar adulta, iktar stabbli u ssettiljata u jekk tasal f’din l-età u ma jkollokx mara u tfal, in-nies iħarsu lejk b’mod stramb. Jien kont diġà lħaqt it-22 u spiċċajt il-lawrja, kelli xogħol u kollox kien sejjer tajjeb sakemm irrealizzajt li ma kien hemm xejn iktar għalija. Ma setax ikolli sieħeb jew familja, iż-żewġ dinjiet tiegħi kienu qegħdin jaħbtu. Ridt niddeċiedi jekk ridtx nibqa’ fil-ħajja “normali” tiegħi jew jekk kellix nitlaq u nerġa’ nibda ħajti mill-bidunett. Iddeċidejt li kien aħjar li nibda mix-xejn…għax diġà ma kelli xejn. Fid-dinja tiegħi fir-Russja, lanqas biss konna nitkellmu fuq l-omosesswalità. Kelli ċirku żgħir ta’ ħbieb omosesswali imma kollox kien sigriet. Għalhekk tlaqt kollox, għedt lill-familja tiegħi li ridt nitlaq u nistudja barra, dik kienet l-unika ħaġa li għedt lill-ġenituri tiegħi. Missieri għadu jaħseb li qiegħed hawn għal raġunijiet kulturali għax il-ġenituri tiegħi ma jafux li jien omosesswali u fil-verità qatt mhu se jkunu jafu. Oħti taf għax għedtilha madwar sena ilu.

U fi Spanja, tħossok komdu?

Iva, kuntent. Spanja nħobbha, hi t-tieni pajjiż tiegħi. Però nsibha ftit diffiċli biex ngħix waħdi, għax l-Ispanjoli huma ftit… ħeq, intom nies miftuħin għal ħaddieħor imma diffiċli ħafna biex tagħmel ħbieb ma’ xi ħadd Spanjol. Kollha jkellmuk u jibdew b’etiketti normali imma mbagħad kulħadd jitlaq. L-Ispanjoli huma soċjevoli sa ċertu punt imma wara mhumiex daqstant. Imma nħossni komdu ħafna fi Spanja; kieku jkolli noqgħod hawn għall-bqija ta’ ħajti, noqgħod. Jien ivvjaġġajt bosta drabi madwar l-Ewropa u dan hu l-pajjiż li jogħġobni l-iktar. Inħossni iktar protett hawn milli kif kont inħossni f’pajjiżi stess.

Taħseb li l-informazzjoni li toħroġ mill-istħarriġ, dawk li jgħidu li l-maġġoranza tar-Russi mhumiex tolleranti fl-omosesswalità affettwatek f’ħajtek ta’ kuljum?

Jien ma rajtx każi ta’ aggressjoni fir-Russja, għax fil-verità l-omosesswalità kienet qisha ma teżistix. Issa qed nitkellmu fuqha iktar bil-gvern ġdid ta’ Putin. Ma nafx għala qegħdin jindirizzaw dan is-suġġett daqshekk, forsi biex iwarrbu l-attenzjoni minn affarijiet oħra li huma aktar serji. L-argument tal-omosesswalità issa qed jitkellmu fuqu kuljum, qegħdin jgħidu li l-omosesswalità hi ħaġa ħażina, u fl-aħħar mill-aħħar in-nies se jibdew jemmnuha. Fil-fatt, meta għaddew il-liġi li tipprojbixxi il-propaganda tal-omosesswalità, missieri ċempilli biex jgħidli kemm għamlitu kuntent. Hemm anki partit politiku li b’mod miftuħ qed imexxu l-propaganda favur li joqtlu n-nies omosesswali fil-Pjazza l-Ħamra. Hemm nies li qed jitilfu ftit il-boxxla…

Fi żmien l-Unjoni Sovjetika, l-omosesswalità kienet titqies bħala marda. Kien hemm xi progress reċentement?

Fil-verità, kienu joħduk il-ħabs. Jien naħseb li l-agħar haġa hi li hemm linja rqiqa li ġiet imċajpra. Hemm liġi li għaddiet dal-aħħar li jisimha “projbizzjoni tal-propaganda omosesswali u tal-pedofelija”. Bħallikieku huma l-istess ħaġa. Il-problema hi li fil-lingwa Russa m’hemmx wisq differenza meta tisma’ l-kliem “imxaqleb” u “pedofelu”, allura għal din ir-raġuni ħafna nies jemmnu li hi normali, li pedofelu u omosesswali huma l-istess.

Din il-liġi li tipprojbixxi l-propaganda tal-omosesswalità kienet approvata minn kważi l-membri kollha tal-parlament. M’hemmx partit li hu tolleranti?

Hemm ċirku ta’ politikanti li huma omosesswali b’mod miftuħ u jiġġieldu għad-drittijiet tagħna. Hu x’inhu dan l-argument kollu hu li r-Russja suppost hi pajjiż demokratiku imma mhijiex. Ir-Russja mhijiex pajjiż demokratiku u qatt ma kienet. Ma tolqotnix bħala pajjiż demokratiku; tolqotni bħala dittatorjat għal darb’oħra jew xi ħaġa simili. Qegħdin immorru lura fiż-żmien.

Id-deċiżjonijiet li tagħmel ir-Russja fuq dan is-suġġett qegħdin jaffettwaw pajjiżi oħra. Pereżempju, fi Spanja, ir-Russja ipprojbixxiet l-adozzjoni ta’ tfal Russi sakemm l-awtoritajiet Spanjoli jistgħu juru li dawn it-tfal ma jkunux adottati minn omosesswali.

Fir-Russja hemm bosta tfal li m’għandhom lil ħadd. Jien kont immur f’kulleġġ li kien jilqa’ wkoll l-orfni u t-tfal abbandunati. Rajt kif ikunu ħajjiethom, dejjem jippruvaw jgħixu. Għalhekk nemmen li dejjem ikun aħjar għal dawn it-tfal li jkollhom omm jew xi ħadd li jista’ jieħu ħsiebhom, u li se jkun hemm għalihom anki matul żminijiet ħżiena. Imma li qed jagħmel il-gvern Russu jimplika li l-omossesswali m’għandhomx jitħallew imorru ħdejn tfal, lanqas ikellmuhom għax huma inkwetati li se jxerrdu xi tip ta’ marda.

Għaliex taħseb li qiegħed jiġri dan fir-Russja?

Primarjament naħseb li dan jiġri minħabba li, f’termini ta’ omosesswalità, ir-reliġjon Ortodossa Russa hi waħda mill-iktar stretti, hi iktar stretta mill-Kattoliċiżmu. It-tieni, naħseb li Stalin għandu parti mit-tort, għax hu ħoloq l-ewwel liġijiet kontra l-omosesswalità, u għad hemm ħafna nies b’din il-mentalità komunista. Fil-verità, hi akkumulazzjoni ta’ affarijiet.

Imma meta nħarsu lejn Spanja, hemm persentaġġ kbir ta’ Kattoliċi li mhumiex kontra l-aċettazzjoni tal-omosesswalità li qiegħda tiżdied…

Imma hawn fi Spanja l-omosesswali ma japprezzawhiex.

Allura ma japprezzawx il-libertà li għandhom?

Le, huma mdorrijin jgħixu ħajja kalma u faċli. Jien stess drajtha wkoll, imma meta sħabi jiġu jżuruni f’Madrid, jibqgħu mgħaġġbin. Tkun miexi u taħseb, vera saret daqshekk estrema? Naħseb xi kultant hemmhekk hi daqsxejn eseġerata wkoll. Għalija, l-iktar ħaġa importanti hi li nkun nista’ ngħix ħajja trankwilla u libera.

Issa, wasalna fi tmiem l-intervista. Il-mistoqsijia finali hi jekk tridx ismek jidher fuq din l-intervista jew tippreferi li tuża psewdonimu?

Poġġi ismi, m’għandi xejn x’naħbi.

2ana

Intervista ma' Anastasiya Belickaya

Anastasiya Belickaya toqgħod f’San Pietruburgu u hi ħabiba sew ta’ Andrey Glushkó. Hi ffirmat l-email tagħha lili b’apoloġija, “Jiddispjaċini jekk weġġajt is-sentimenti ta’ ħaddieħor”.

“Jien nemmen fi mħabba omosesswali vera IMMA fil-verità, ma naħsibx li kull omosesswali hu hekk b’mod inerenti, ċerti nies huma influwenzati faċilment minn tendenzi tal-moda, jista’ jkun tkun fażi kreattiva jew anki jkollhom bżonn jippruvaw xi ħaġa ġdida sesswalment. Ngħid għalija, naf ftit minn dawn in-nies imma ma ngħixx l-istess stil ta’ ħajja li jgħixu huma. Min-naħa l-oħra, id-dinja kollha hi eterosesswali b’mod naturali, int, jien, kulħadd. Imma kulħadd għandu l-punti dgħajfa u x-xewqat. Wieħed raġel jista’ jagħżel relazzjoni tradizzjonali, li tkun ġejja mill-imitazzjoni ta’ relazzjonijiet familjari li diġà jeżistu, waqt li oħrajn, u din tista’ tinstema’ reliġjuża, jista’ jkun li ma jkunux jistgħu jlaħħqu mal-kunflitti ġewwiena tagħhom, u għalhekk iduru għall-omosesswalità.

Hu diffiċli ħafna għalija li nikteb lilek, lill-irġiel li joqogħdu fi Spanja, pajjiż b’mentalità u filosofija tal-ħajja totalment differenti, li huma differenti ħafna mir-Russja. L-attitudni tagħna lejn dan is-suġġett tmur lura għall-istorja tagħna, u l-omosesswalità, storikament, mhijiex tip ta’ relazzjoni tipika, u jien naqbel. Ma rridx lit-tfal tiegħi, lil missieri u lil nannti li jaraw omosesswali effemminati fit-toroq li skont in-natura għandhom ikunu simbolu ta’ kuraġġ, kunfidenza u fl-aħħarnett is-sess iktar b’saħħtu.

Dwar il-protesti fil-pubbliku, jien kontra l-wirjiet“pornografiċi”. Jekk il-gays iridu jgħixu ħajjiet normali, għandhom jieqfu jimponu dan is-suġġett fuq ħaddieħor. Jien nifhem kemm hu importanti għall-gays li jipproteġu l-istil ta’ ħajja tagħhom u nifhem kemm hu diffiċli li tibqa’ għaddej meta kuljum int suġġett għall-pressjoni psikoloġika. Għandi ħafna ħbieb omosesswali u ma nkellimhomx fuq l-omosesswalità tagħhom, għax nittrattahom bħall-ħbieb l-oħra tiegħi mingħajr ma niddiskriminahom.”

3nina

Intervista ma' Nina Ivanova

Nina Ivanova, li tippreferi tidher taħt psewdonimu, għandha 23 sena u studjat ir-Relazzjonijiet Internazzjonali u Studji Reġjonali, issa toqgħod f’Ekaterimburgo – il-kapitali ta’ Urales. Offriet li tagħtina taqsam magħna l-opinjoni personali tagħha fuq il-liġi li għaddiet kontra l-propaganda dwar ir-relazzjonijiet mhux tradizzjonali lill-minuri.

“Nistħajjel li l-orjentazzjoni sesswali hi parti privata fil-ħajja. Kull persuna, hu jew hi, għandu jkun jista’ jagħżilha. Imma dil-persuna m’għandhiex tisforza oħrajn li jagħżlu l-istess bħalha, jiġifieri l-omosesswalità. Min-naħa l-oħra, l-omosesswali m’għandhomx iħossu l-pressjoni mis-soċjetà minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Fir-Russja n-nies, meta jiġu biex jaċċettaw l-omosesswalità madwarhom, huma ħafna draba konservattivi ħafna. Żgħażagħ gay iridu jaħbu l-preferenzi sesswali tagħhom, inkella jistgħu jkunu attakkati minn gangs jew omofobi aggressivi. Dan jimlieni dieqa..

Naħseb li sħabi għandhom l-istess opinjoni tiegħi. Aħna ngħixu f’belt kbira, nivvjaġġaw ħafna u nifhmu li għandna nkunu tolleranti u nirrispettaw nies oħra, indipendentament mir-reliġjon, età, nazzjonalità jew orjentazzjoni sesswali. Madankollu, meta xi ħadd, omosesswali jew eterosesswali, juri s-sentimenti tiegħu jew juri sinjali ta’ ġibdiet fiżiċi lejn xi ħadd fil-pubbliku inħossni skomda ħafna, għax din għandha tkun parti privata fil-ħajja.

Smajt ukoll nies jgħidu – “Din il-problema li għaddejjin fuqha mhijiex daqshekk serja, in-nies qed jagħtu wisq kas tas-suġġett tal-LGBT. Fir-Russja, hemm problemi soċjali iktar sinifikanti, pereżempju, bosta jridu jistennew ħafna snin għal post fil-kindergardin, eċċ.”

4xavier

Intervista ma' Xavier Colás, korrispondent ta' El Mundo en Moscú

Xavier Colás hu korrispondent ta’ El Mundo f’Moska; El Mundo hi waħda mill-iktar gazzetti popolari ta’ Spanja. Hu ilu f’din il-pożizzjoni minn Jannar 2012, qabel dan kien jgħix San Pietruburgu bħala student.

Għaliex taħseb li l-omosesswalità mhijiex aċċettata fir-Russja?

Jien naħseb li fir-Russja hemm nuqqas tremend ta’ empatija, is-soċjetà ċivili tagħha hi dgħajfa ħafna, fil-fatt kważi lanqas teżisti. Fi Spanja, tletin sena ilu, ma konniex naċċettaw l-omosesswalità, imma kien hemm ċertu rispett lejn dawk l-affarijiet li ma konniex nifhmu. Maż-żmien, smajna lil din il-komunità u bdejna nħossuna kburin bihom. Fir-Russja hu iktar diffiċli għan-nies li jisimgħu lill-oħrajn minħabba l-inċertezzi tagħhom stess li pproduċiet il-kriżi tal-identità Russa. Fuq dan kollu, hi soċjetà tradizzjonali ħafna f’ċerti affarijiet, mingħajr traċċi ta’ femminiżmu, ambjentaliżmu jew assoċjazziżmu, minkejja li hi pjuttost liberal u miftuħa fuq argumenti bħad-divorżju, is-sess u l-internet. Hawnhekk hawn tendenza li jorbtu l-omosesswalità mal-pedofelija, u nħoss li din tikkomplika d-dibattitu.

Taħseb li din l-intolleranza hi minħabba l-omofobija jew taħseb li hi xi ħaġa iktar kulturali?

Il-gvern juri biċ-ċar oppożizzjoni organizzata kontra l-omosesswali, imma mhux lejn dawk li jżommu r-relazzjonijiet tagħhom moħbija. Il-Kremlin ma jridx li l-omosesswali jilmentaw jew jagħtu intervisti bl-Ingliż lill-istamperiji biex iqajmu l-kwistjoni u fl-aħħar mill-aħħar iħammġu l-mod ta’ kif tidher ir-Russja. Min-naħa l-oħra, ir-Russi huma tradizzjonali u jammettuha. Verament jaħsbu li l-omosesswali għandhom problema u li qegħdin iħammġu s-soċjetà. Ma naħsibx li n-nies jafu x’inhuma jgħidu. Ma jafux għax ma jisimgħux u bosta lanqas biss jitkellmu fuqha. Jibqgħu moħbijin fid-dlam. Il-problema mhijiex li hemm preġudizzji li jibqgħu jeżistu, imma attwalment li m’hemmx wisq nies li jindirizzaw dawn il-preġudizzji. In-nuqqas ta’ fiduċja minn forzi barranin, għax ir-Russja jarawha bħala kontinent magħluq, tagħmilha diffiċli biex tinstab soluzzjoni.

Ġieli attendejt dimostrazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-omosesswali, jew xi protesti li jopponuhom? Kif tiddeskrivi l-atmosfera?

Iva, l-atmosfera hi waħda ta’ tensjoni u jkun hemm xi nies bla raġuni li jmorru biss biex jinsultaw lill-oħrajn. L-iktar ħaġa li wieħed għandu jinnota fuq din il-ġlieda fir-Russja hi li m’hemmx ħafna nies eterosesswali li lesti jiġġieldu għad-drittijiet tal-omosesswali. Xi ħaġa li ħafna ma jafux hi li ħafna minn dawk li jweġġgħu huma fil-fatt kontra l-omosesswali. Il-ġlieda għad-drittijiet tal-omosesswali qed tqanqal l-affarijiet hawn fir-Russja. Meta n-nies jgħajjtu “pedofeli” tmien darbiet wara xulxin madwar il-pjazza, dawk li jipprotestaw jaqsmu l-barriera tal-pulizija waqt li jagħtu bil-ponn, biex jiġu faċċata dawk li jipprotestaw kontra l-omosesswali, u jagħtu daqsxejn daqqiet iktar matul it-triq qabel jerġgħu jiġu fejn kienu. Darba mort protesta tal-omosesswali u ħadd ma ġie, kien hemm biss il-pulizija u jien. Bnadar imlewna tal-propaganda omosesswali huma dehra komuni fil-ġemgħat tal-oppożizzjoni parlamentari; minkejja dan, mexxejja ekstra-parlamentari qed ifallu milli jitfgħu dawl fuq dan l-argument. Qisek qed titkellem mal-ħajt. Issa dawk li jipprotestaw favur id-drittijiet tal-omosesswali huma kollha pprojbiti; il-liġi li tipprojbixxi propaganda taħt l-età favur il-gays hi redikola. Għax fil-verità, hemm tfal taħt l-età kullimkien għalhekk ma tistax tgħix bħala omosesswali pubblikament minħabba l-biża’ li toffendi dawn it-tfal. Ir-Russja għalqet il-bibien tagħha lill-omosesswali.

Taħseb li s-sitwazzjoni tmur għall-aħjar fil-futur?

Mingħajr dubju. L-omosesswali se jirbħu l-ġlieda bħalma għamlu fi Spanja. Se tkun qisna qed ngħixu fl-Istati Uniti fis-sittinijiet meta bdew jaffaċċjaw l-ewwel argumenti tad-drittijiet tal-gays. Diffiċli, imma progressiva kontinwament. Is-soċjetà Russa mhijiex iddettata mill-gvern, in-nies huma lesti li jsofru taħt il-kontroll tal-gvern sabiex fil-futur ikunu ħielsa.

Tara ġenerazzjoni żagħżugħa iktar tolleranti?

Ma naħsibx li huma iktar tolleranti imma bla dubju moħħhom iktar miftuħ u jikkonvinċu ruħhom iktar faċilment. Iż-żgħażagħ lesti jxandru l-opinjonijiet tagħhom iktar, u ma jobdux kull l-iċken idea tal-gvern. Tista’ tara differenza tremenda bejn Moska u San Pietruburgu u l-bqija tar-Russja. F’ċerti postijiet din hi sitwazzjoni kumplessa, għax gangs lokali li jħalluhom ħielsa minkejja l-azzjonijiet tagħhom, jattakkaw ħafna gays. Fil-kapitali, kulħadd jaqsam il-frustrazzjoni, peress li fuq livell personali, l-omosesswali qed jagħmlu dak li jridu fil-privat.

Jien interessat b’mod speċjali fl-opinjonijiet personali tiegħek dwar dak li qiegħed jiġri.

Sena ilu kont qed inkellem żewġ Russi ġo festin u qbadt is-suġġett tad-drittijiet tal-omosesswali. It-tnejn li huma evitaw li jimplikaw lilhom infushom, imma ma setgħux iżommu lura milli jużaw ton dizrispettuż. Baqgħu jgħidu affarijiet bħal, “Le, m’għandi xejn kontrihom, lili m’għamluli xejn, dak hu l-mod ta’ kif inhuma u ma jistgħux jinbidlu, ma rridulhomx ħsara.” Qishom kienu qed jitħassru lill-omosesswali. Ftit xhur wara kien hemm festin ieħor, kollega omosesswali tiegħi kien hemm. Mhuwiex ikrah, lanqas xejn, ġuvni qisu Sud-Amerikan, minn tagħnaħafna li kien jitkellem ir-Russu tajjeb. Meta sab ruħu qalb folla nies, ftakar isem kulħadd u kkumplimenta kull wieħed minnhom. Ġab miegħu s-sieħeb gustuż tiegħu, ġuvni Russu kwiet. Dawn kienu l-istess żewġ ġuvintur li kont tkellimt magħhom qabel. Kulħadd kien imsaħħar bihom, għax kienu aħjar mill-ġuvintur Russi f’ħafna affarijiet. Dawk li kienu l-festin kollha xtaqu li l-kollegi tagħhom kienu bħal tiegħi. Finalment, il-ġimgħa l-oħra kien hemm festin ieħor. Ġrat l-istess ħaġa. Kien hemm koppja ħelwa omosesswali – wieħed Russu u ġuvni Spanjol – it-tnejn għalliema taż-żfin u jħarrġu . Kienu mdawrin bin-nies il-lejl kollu, u fl-aħħar tal-lejl edjaw lil xulxin fuq Facebook u stiednuhom għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ għeluq sninhom. “Kemm huma tal-ġenn!” “X’ġuvintur ħelwin!” Ovvjament dan ma kienx sinjal ta’ pedofelija. Id-dehra tal-omosesswali bħala pedofeli maħmuġin u mġienen se tibqa’ teżisti jekk mhux se jidhru mod ieħor. Imma malli n-nies jibdew jippreżentaw lilhom infushom għal dak li huma, din il-pretensjoni assurda tibda titfarrak, fir-Russja wkoll. U meta l-pretensjoni li turi lill-omosesswali bħala ħela ta’ spazju taqa’, tibda tinkiteb l-istorja. Bħala eterosesswali, qatt ma stajt nifhem għala jsiru ċelebrazzjoni tal-omosesswalità, x’ għandhom biex ikunu kburin? Li tkun omosesswali mhix xi ħaġa li ħaqqha l-proset.. Fir-Russja tgħallimt li għalkemm m’għandhiex mertu, li tkun kburi u jkollok fiduċja fik innifsek hu fundamentali biex tiġġieled id-diskriminazzjoni. F’din il-gwerra omofobika, l-ewwel ħaġa li r-Russja titflef huma n-nisa, bħalma ġara ma’ dawk iż-żewġ ġuvintur. In-nisa dejjem se jkun fuq quddiem għalihom. Għalhekk, malli jitilfu n-nisa, l-omofobi jkunu tilfu l-gwerra.

[crp]

Autor

J. Ignacio Urquijo Sánchez (España)

Jistudja/Jaħdem: Ġurnaliżmu u Relazzjonijiet Internazzjonali

Jitkellem: Spanjol, Ingliż and Ġermaniż bażiku

L-Ewropa hi… taħlita ta’ kulturi inkredibbli, minn Shakespeare għal Cervantes, mill-monasteru ta’ Rila għal inżul ix-xemx f’Roque Nublo.

Blog: www.ignaciourquijo.wordpress.com

Twitter: @nachourquijo

Ilustraciones

Andreea Mironiuc (Rumania)

Ilustratriċi freelance, miġnuna fuq iċ-ċikkulata, dejjem toħlom.

Tistudja: Komunikazzjoni u d-disinn multimedjali

Titkellem: ir-Rumen, l-Ingliż, l-Ispanjol

L-Ewropa qiegħda… fil-qalb ta’ qalbi.

Portfolio: www.andreeamironiuc.com

FB: www.facebook.com/andreeaillustration

Traduttriċi Glynnies Bonnici

Tistudja: il-Malti u t-Traduzzjoni.

Titkellem: il-Malti, l-Ingliż u l-Franċiż.

Qarrej tal-provi Laura Cioffi

Tistudja: Mużika

Titkellem: il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż.

L-Ewropa hija … sinfonja umana li tinbidel kontinwament.

This post is also available in Bosanski - Hrvatski - Srpski, Català, Deutsch, English, Español, Français, Galego, Italiano, Magyar, Nederlands, Polski, Português, Română, Slovenčina, Türkçe, [Main Site], Ελληνικά and македонски.

Author: Paula Schembri

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close