Hemm kunflitt kulturali bejn koppji ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Koppji ta’ kulturi differenti qed isiru aktar komuni fis-soċjetà globali tagħna. L-ivvjaġġar, ix-xogħol u l-istudju jfissru li relazzjonijiet ġodda qegħdin jiffurmaw li fihom il-komunikazzjoni u r-rispett għat-tradizzjonijiet ta’ kull wieħed mill-membri tar-relazzjoni huma essenzjali biex ir-relazzjoni tkun dejjiema. Madankollu, dawn in-nies huma normalment ukoll vittmi ta’ diversi problemi bħal proċess burokratiku li ma jispiċċa qatt u diskriminazzjoni.

Il-globalizzazzjoni, l-ivvjaġġar u inizjattivi edukattivi biex jippromwovu l-koeżjoni Ewropewa, bħall-fondi għall-Erasmus, u tipi oħra ta’ proġetti relatati ddisinjati biex jippromwovu l-internalizzazzjoni tal-ideat u n-negozji f’dawn l-aħħar snin, irriżultaw f’żieda fin-numru ta’ koppji ta’ nazzjonalitajiet differenti. Iżda dawn l-esperjenzi ta’ mħabba mhumiex kollha sempliċiment fuq żewġ min-nies.

Il-lingwa, id-drawwiet, it-tradizzjonijiet, il-familja u d-diskriminazzjoni huma biss ftit mill-aspetti li jaffettwaw direttament lill-koppji minn partijiet differenti tad-dinja. Minkejja li r-relazzjonijiet kollha jistgħu jgħaddu minn mumenti ta’ kriżi, żewġ affarijiet huma ovvji: il-komunikazzjoni u r-rispett lejn it-tradizzjonijiet tal-ieħor jew l-oħra huma fundamentali għall-koppji multikulturali.

Sena ilu, Alessandra reġgħet lura mill-vjaġġ tagħha lejn l-Arġentina. Kienet l-ewwel darba li żaret l-Amerka t’Isfel u għalkemm ivvjaġġat waħdeha, ġarret magħha bagalja mimlija tamiet peress li kienet se tqatta’ l-ewwel Milied tagħha fis-Sajf Awstral tal-belt Arġentinjana Salta mal-familja tal-għarus tagħha Oscar.

“Iltqajna fil-festin ta’ għeluq snin wieħed mill-ħbieb ta’ Oscar. Jien mort ma’ ħabiba fil-bidu tas-sena tal-Erasmus tiegħi.” Dan hu kif it-Taljana tiftakar l-istorja tal-lejl fl-2010 meta ltaqgħet mal-għarus tagħha. Illum, 3 snin wara, Alessandra u Oscar joqogħdu flimkien f’raħal jismu San Pedro de Alcántara fuq il-Costa del Sol Spanjola.

Li jgħixu flimkien minn dejjem kien wieħed mill-iktar elementi qawwijin tar-relazzjoni Taljana-Arġentinjana. “Aħna naħsbu li l-kultura Arġentinjana hi vera simili għal dik Taljana u minħabba dan, ftit inbdilna, pereżempju fil-mod ta’ kif nikkomunikaw.”

Kemm fil-pubbliku u kemm meta jkunu d-dar, huma jitkellmu bl-Ispanjol. “Huwa lsien twelid Oscar u l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż li ngħixu fih, għalhekk hi parti mill-ħajja ta’ kuljum,” tistqarr Alessandra waqt li tikxef ukoll li jitkellmu wkoll ftit Taljan peress li fl-aħħar ftit snin, Oscar qabad ftit minnu.

PHOTO 1 GABY Y DANIEL

Gaby u Daniel

Problemi tar-relazzjoni

Il-waqfien tal-użu ta’ kliem bħal “carro” għal “karozza” u “coleto” għal “mop” huma biss ftit mill-eżempji ta’ kif il-vokabularju nattiv Venezwelan ta’ Gabriela nbidel bħala konsegwenza ta’ kemm ilha tgħix mal-għarus tagħha Daniel fi Spanja. Sa minn mindu ltaqgħu sitt snin ilu, il-Venezwela minn dejjem ħassitha komda. “Kullimkien, hemm nies li jgħinuk u li jagħtuk il-pariri u jien napprezza dan, fuq kollox u primarjament: il-familja tal-għarus tiegħi, ix-xogħol u fil-ħajja ta’ kuljum” tgħid Gaby.

Meta saqsejt lil Daniel fuq il-ġurnata li fiha ltaqa’ l-ewwel darba mal-Venezwela, jgħid li jiftakar kollox. “Iltqajna mill-kuġini tagħha; meta wasalt f’Malaga 6 snin ilu, il-kuġin tiegħi u l-kuġina tagħha kienu koppja. Ħija u jien qattajna ftit żmien ngħixu magħhom u darba, il-kuġina tagħha organizzat BBQ u kien hemmhekk li ltqajna,” jiftakar.

Fil-każ tal-istil ta’ ħajja tal-koppja Venezwela-Spanjola fi Spanja, l-iskeda ta’ kuljum u r-rutini tagħhom inbidlu drastikament. Mhijiex ħrafa li fi Spanja, jieklu l-ikla ta’ nofsinhar, il-pranzu u jorqdu ħafna iktar tard mill-kumplament tad-dinja. Pereżempju, Gaby, kienet tiekol il-pranzu sagħtejn iktar kmieni fil-Venezwela u kienet tmur torqod madwar id-9:30 ta’ filgħaxija mentri llum il-ġurnata tippreferi tmur torqod fil-11 ta’ filgħaxija.

Skont il-figuri li kienu ppubblikati fir-rapport diġitali tal-istatistika “Women in Figures”, editjat mill-Istitut tan-Nisa fi Frar ta’ dis-sena, bejn l-1996 u l-2011, kien hemm 386,133 tieġ fi Spanja li minnhom tal-inqas persuna f’kull koppja kienet barranija. Ir-rapport juri wkoll li f’303,704 ta’ dawn iż-żwiġijiet; wieħed mill-koppja kien ta’ nazzjonalità barranija u l-ieħor kien Spanjol. Dan qisu qed ngħidu li, 78.66% tad-drabi, Spanjol jiżżewweġ barranija. Matul l-istess perjodu, 82,409 żwieġ kienu bejn koppji ta’ nazzjonalitajiet differenti.

PHOTO 2 ALESSANRA Y ÓSCAR

Alessandra u Óscar

Mingħajr dokumenti

Madankollu, dawn il-figuri ma jirriflettux il-problemi li jinqalgħu bħala riżultat tal-ksenofobija jew tar-razziżmu li koppji multikulturali jistgħu jbatu minnhom. “Fil-bidu tar-relazzjoni tagħna Oscar bata minn diskriminazzjoni fi Spanja u peress li ma kellux id-dokumenti t-tajbin, kien diffiċli li jgħix mingħajr ma jkun jista’ jaħdem”.

Fil-fatt, ħafna immigranti bis-sħab tagħhom iridu jgħaddu minn din is-sitwazzjoni diffiċli fejn f’ħafna okkażjonijiet ikunu sfurzati jaċċettaw xogħlijiet b’pagi iktar baxxi minn tal-kollegi Ewopej tagħhom, jaħdmu iktar sigħat jew sempliċiment ma jibbenefikawx mill-vantaġġi tax-xogħol bħall-bqija tal-impjegati.

“Is-sitwazzjoni tjiebet meta sirna ko-abitanti” jistqarr Oscar. Sa mit-3 ta’ Novembru 2010, id-dikjarazzjoni tal-Qorti Suprema Spanjola bdiet tippermetti li koppji u ko-abitanti jitolbu awtorizzazzjoni għal residenza bħala membru tal-familja tal-komunità, u għaldaqstant, il-koppja Taljana-Arġentinjana ma ħasbithiex darbtejn.

Is-soluzzjoni għall-problema tagħhom kienet tfisser li Oscar għadda minn proċess burokratiku biex isir ċittadin bi drittijiet indaqs fl-Unjoni Ewropea. Dan ippermettielu jagħmel kif għamlet Alessandra fil-Milied, li jivvjaġġa lejn l-Italja biex jiltaqa’ mal-familja politika tiegħu.

[crp]

Awtriċi

Ruth de Frutos (Spanja)

Tistudja: Dottorat fil-Ġurnaliżmu fl-Università ta’ Malaga

Lingwi: L-Ispanjol, it-Taljan, l-Ingliż u ftit Portugiż

L-Ewropa hija… Fil-fehma tiegħi, l-Ewropa hija distrett residenzjali enormi fejn nies differenti jgħixu f’kull sular jew f’kull blokka bini u jeħtieġ li jkunu mifhuma.

Twitter: @ruthdefrutos

Traduzzjoni

Glynnies Bonnici

Tistudja: Il-Malti u t-Traduzzjoni

Titkellem: Il-Malti, l-Ingliż u l-Franċiż

Qari tal-provi

Laura Cioffi

Tistudja: Mużika

Titkellem: il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan u l-Franċiż

L-Ewropa hija… sinfonija umana li tinbidel kontinwament.

This post is also available in Bosanski - Hrvatski - Srpski, Català, Deutsch, English, Español, Français, Galego, Italiano, Magyar, Nederlands, Polski, Português, Română, Slovenčina, Türkçe, [Main Site], Ελληνικά and македонски.

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

Billi tkompli tuża dan is-sit, qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu ta' cookies. aktar informazzjoni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close